Když na zařízení Apple nejde změnit čas nebo časové pásmo

V nastavení Datum a čas můžete zvolit možnost, aby se zařízení automaticky přizpůsobovalo časovému pásmu a změnám letního a zimního času v místě, kde se právě nachází. Přečtěte si, co máte dělat, když se na zařízení zobrazuje nesprávné datum, čas nebo časové pásmo, nebo když zařízení automaticky nepřechází na letní čas.

Automatické nastavení data a času

Možnost automatického nastavení data a času nemusí být na vašem zařízení dostupná.* Podle následujících pokynů zkontrolujte, zda vaše zařízení dokáže automaticky nastavit čas a časové pásmo.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 2. Na obrazovce Nastavení > Obecné > Datum a čas zapněte volbu Nastavit automaticky. Tím se datum a čas automaticky nastaví podle vašeho časového pásma. Je toto nastavení neaktivní?
 3. Pokud se zobrazí zpráva, že jsou k dispozici aktualizované informace o časovém pásmu, restartujte zařízení a spárované Apple Watch.
 4. Povolte zařízení určování správného časového pásma podle aktuální polohy. To uděláte tak, že na obrazovce Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby > Systémové služby zapnete Časové pásmo.
 5. Na obrazovce Nastavení > Obecné > Datum a čas > Časové pásmo zkontrolujte, jestli zařízení používá správné časové pásmo.

Na Macu

 1. Přesvědčte se, že je Mac připojený k internetu.
 2. Otevřete nastavení polohových služeb a ujistěte se, že jsou polohové služby zapnuté. V seznamu aplikací a služeb sjeďte dolů a vedle položky Systémové služby klikněte na tlačítko Podrobnosti. Ujistěte se, že je zapnuta možnost „Časové pásmo a přizpůsobení systému“.
 3. Otevřete nastavení data a času a ujistěte se, že možnost automatického nastavení času a data a také možnost automatického nastavení časového pásma, jsou zapnuty.
 4. Restartujte Mac.

Na Apple TV

Tento postup vyžaduje tvOS 10 nebo novější na Apple TV HD nebo Apple TV 4K. Pokud používáte starší verzi tvOS nebo starší Apple TV, časové pásmo můžete nastavit ručně.

 1. Přesvědčte se, že je Apple TV připojená k internetu.
 2. Přejděte do Nastavení > Obecné > Časové pásmo. Pokud se zobrazí zpráva, že je k dispozici aktualizace časového pásma, restartováním Apple TV aktualizaci nainstalujte.
 3. Pokud se zpráva nezobrazí, stiskněte a podržte tlačítko Zpět  nebo tlačítkem Menu na dálkovém ovládání Apple TV přejděte na domovskou obrazovku. Počkejte pár minut a pak se vraťte do Nastavení > Obecné > Časové pásmo. Pokud se nyní zpráva zobrazí, restartováním Apple TV nainstalujte aktualizaci. 

Ruční nastavení data a času

Pokud zařízení pořád ukazuje nesprávné datum, čas nebo časové pásmo, nepoužívejte volbu Nastavit automaticky, ale proveďte nastavení ručně. Můžete mít třeba iOS 9 nebo starší a ve vaší zemi nebo oblasti se změní časové pásmo nebo zruší používání letního času.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Datum a čas.
 2. Vypněte volbu Nastavit automaticky. Je toto nastavení neaktivní?
 3. Změňte časové pásmo nebo datum a čas:
  • Klepněte na Časové pásmo a vyberte nějaké město, které se nachází v požadovaném pásmu.
  • Nebo klepněte na datum a nastavte datum a čas ručně.

Na Macu

Otevřete nastavení data a času a vypněte možnost automatického nastavení času a data a také možnost automatického nastavení časového pásma. Poté můžete ručně nastavit čas, datum a časové pásmo.

Na Apple TV

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Časové pásmo.
 2. Zkontrolujte, že je vypnutá volba Automaticky, a zvolte časové pásmo.

Další informace o nastavení času

 • Pokud je čas na zařízení nesprávný i po synchronizaci s počítačem, ujistěte se, že datum a čas jsou na Macu nastaveny správně.
 • Nedoporučujeme ručně měnit časová nastavení jen kvůli tomu, abyste změnili chování aplikací (například časové odpočty ve hrách).
 • Přečtěte si o nastaveních času na Apple Watch, včetně možnosti nastavit 24hodinový čas nebo určit, aby se čas na ciferníku předbíhal před skutečným časem.

* Přepínač volby Nastavit automaticky nemusí být u některých operátorů nebo v některých zemích a oblastech dostupný. Pokud má zařízení nastavený kód času u obrazovky nebo nainstalovaný firemní profil s omezeními, bude přepínač volby Nastavit automaticky neaktivní (šedý).

Datum zveřejnění: