Základny AirPort: Když je zapnuté řízení přístupu podle MAC adres, nelze do rozšířené sítě přidávat další základny AirPort

Když je zapnuté řízení přístupu podle MAC adres, další základna AirPort sloužící k rozšíření rozsahu Wi-Fi sítě se po výběru možnosti Aktualizovat nepřipojí. Stavové světlo na zařízení bliká oranžově a v Nastavení AirPortu není základna uvedená.

Chcete-li k primární základně AirPort se zapnutým řízením přístupu podle MAC adres a výchozím nastavením Bez přístupu přidat Wi-Fi zařízení (včetně dalších základen AirPort), je potřeba ještě před jejich konfigurací přidat MAC adresu těchto zařízení do seznamu řízení přístupu podle MAC adres.

Další možností je také řízení přístupu podle MAC adres vypnout. V takovém případě vyberte Nastavení AirPortu > AirPort> a v rozevírací nabídce Řízení přístupu zvolte Nepovoleno.

Pokud jste řízení přístupu podle MAC adres nevypnuli a základnu se už pokusili přidat, je potřeba obnovit její tovární nastavení resetovacím tlačítkem. Potom proveďte opětovnou konfiguraci podle pokynů výše.

Informace o resetování základen AirPort najdete v článku Nejčastější otázky ohledně resetování základen AirPort

Datum zveřejnění: