Remote Desktop: V okně View Options (Volby zobrazení) není k dispozici volba Network Interface (Síťové rozhraní)

Při konfiguraci voleb zobrazení (View Options) v programu Remote Desktop Admin může být volba Network Interface (Síťové rozhraní) neaktivní (šedá).

Volba zobrazení Network Interface (Síťové rozhraní) je k dispozici pouze při použití skeneru.

Datum zveřejnění: