Karta Mac Pro RAID Card nebo Xserve RAID Card: Po nesprávném vypnutí nebo restartování se svazek nemusí připojit

  

Po nesprávném vypnutí nebo restartování:

 • Systémy s kartou Mac Pro RAID Card nebo Xserve RAID Card se mohou spustit s blikajícím otazníkem nebo se svazky RAID nemusí připojit. Utilita RAID může uvádět, že všechny svazky, sady RAID a disky jsou funkční nebo v dobrém stavu.
 • Xserve v konfiguraci s SSD a Mac OS X Server nainstalovaný na SSD se mohou spustit, ale svazky RAID konfigurované na kartě RAID Card se nemusí připojit.

Tyto příznaky se mohou vyskytnout, pokud byla poškozena mapa LUN, která se musí znovu vytvořit.

Spuštění z jiného média a získání informací

 1. Proveďte spuštění z jiného spouštěcího média, jako je instalační DVD, externí FireWire disk nebo USB jednotka, případně interní SSD s Xservem (začátek roku 2009).
 2. Otevřete System Profiler (Informace o systému) a na levém bočním panelu vyberte zobrazení Hardware RAID.
 3. Zkontrolujte, zda jsou všechny svazky, sada RAID a jednotky hlášeny jako Viable (Funkční) nebo Good (V dobrém stavu).
 4. V zobrazení Hardware RAID přejděte na Hardware RAID Device (Zařízení Hardware RAID) > Xserve (nebo Mac Pro) RAID Card > Volumes (Svazky).

  Zkontrolujte informace u každého svazku. Pokud svazek nemá odpovídající atribut BSD Name (Název BSD), pak problém vyřešte pomocí následujících kroků. Příklad zprávy z nástroje System Profiler (Informace o systému)

  Níže je zobrazen příklad zprávy v System Profileru (Informace o systému) s postiženým svazkem (R2V1) i nepostiženým svazkem (R3V1). U systémů s více svazky nemusí být postiženy všechny svazky.

  R2V1:

    Capacity (Kapacita):    299,8 GB (299 798 364 160 bajtů)
    Read Command Size (Velikost příkazu čtení):    2 MB
    Read Ahead Margin (Rezerva čtení předem):    16 MB
    RAID Set (Sada RAID):    RS1
    Status (Stav):
    Degraded (Degradováno):    No (Ne)
    Inited (Iniciováno):    Yes (Ano)
    In Transition (V přechodu):    No (Ne)
    Viable (Funkční):    Yes (Ano)
   
  R3V1:

    BSD Name (Název BSD):    disk2
    Capacity (Kapacita):    299,8 GB (299 798 364 160 bajtů)
    Read Command Size (Velikost příkazu čtení):    2 MB
    Read Ahead Margin (Rezerva čtení předem):    16 MB
    RAID Set (Sada RAID):    RS2
    Status (Stav):
    Degraded (Degradováno):    No (Ne)
    Inited (Iniciováno):    Yes (Ano)
    In Transition (V přechodu):    No (Ne)
    Viable (Funkční):    Yes (Ano)

Řešení problému

Poznámka: Tento proces lze použít na spouštěcích svazcích RAID s nainstalovaným systémem Mac OS X 10.5.x, 10.6.x nebo OS X Lion. Operační systém na postiženém svazku RAID nebude aktualizován.

Pro Xserve (začátek roku 2009) v konfiguraci s SSD

 1. Aktualizujte software Server nainstalovaný na SSD na verzi Mac OS X Server 10.6.7 nebo novější. Pokud je nainstalovaný Lion Server, aktualizujte jej na aktuální verzi Lion Serveru.
 2. Restartujte Xserve.
 3. Počkejte, až se svazky RAID připojí. Může to pár minut trvat.
 4. Po připojení svazků restartujte Xserve z normálního spouštěcího svazku. Server tak bude mít příležitost nastartovat se svazky RAID dostupnými v době spouštění.
 5. Otevřete Utilitu RAID.
 6. V možnosti Controller (Řadič) klikněte na Status (Stav). Panel Events (Události) v okně Utility RAID by měl obsahovat položku pro každý svazek, jehož mapa LUN byla znovu vytvořena.

Pro Mac Pro, Xserve (konec roku 2006), Xserve (začátek roku 2008) a Xserve (začátek roku 2009) bez SSD

 1. Nainstalujte Mac OS X 10.6.x nebo OS X Lion (Server nebo klient) na externí USB nebo FireWire disk. Použijte Mac OS X Server 10.6 pro serverové systémy nebo Mac OS X 10.6 pro klientské systémy.
 2. Pokud používáte Mac OS X 10.6, aktualizujte na Mac OS X 10.6.7 (Server nebo klient) nebo novější. Pokud je nainstalovaný OS X Lion (Server nebo klient), aktualizujte na aktuální verzi Lionu.
 3. Spusťte postižený systém z externího disku.
 4. Počkejte, až se svazky RAID připojí. Může to pár minut trvat.
 5. Restartujte systém z normálního spouštěcího svazku.
 6. Otevřete Utilitu RAID.
 7. V možnosti Controller (Řadič) klikněte na Status (Stav). Panel Events (Události) v okně Utility RAID by měl obsahovat položku pro každý svazek, jehož mapa LUN byla znovu vytvořena.

Další informace

Doporučujeme tento postup provádět s disky nainstalovanými v počítači, ve kterém se obvykle nacházejí. Je však možné přenést disky do jiného podobně konfigurovaného počítače a provést tento postup na svazcích RAID.

V takovém případě postupujte opatrně.

Poznámky

 1. Nezapomeňte si disky označit číslem pozice, ve které se aktuálně nacházejí, abyste je mohli znovu nainstalovat ve stejném pořadí.
 2. Sady RAID konfigurované na Macu Pro (začátek roku 2009) nebo Macu Pro (polovina roku 2010) nebudou na Macu Pro (původním) nebo Macu Pro (začátek roku 2008) rozpoznány.
 3. Sady RAID nakonfigurované na počítači Xserve (začátek roku 2009) nebudou na počítači Xserve (konec roku 2006) nebo Xserve (začátek roku 2008) rozpoznány.
 4. Moduly diskové jednotky Apple(ADM) přesouvané z počítače Xserve (konec roku 2006) nebo Xserve (začátek roku 2008) by se měly přesunout jen do jiného počítače Xserve (konec roku 2006) nebo Xserve (začátek roku 2008). Pokud jsou vloženy do počítače Xserve (začátek roku 2009), nebudou už kartou Xserve RAID Card rozpoznány v počítači Xserve (konec roku 2006) nebo Xserve (začátek roku 2008), ve kterém byly původně nainstalované. Přesunutím jednotek nebo modulů diskové jednotky Apple (ADM) do Macu Pro (začátek roku 2009) nebo Macu Pro (polovina roku 2010) nebo modelů Xserve se na discích provede hardwarová migrace.
 5. Pokud se k opravě svazku RAID použije jiný Mac Pro, musí mít nainstalovanou kartu Mac Pro RAID Card.
 6. Pokud se k opravě svazku RAID použije jiný Xserve, musí mít nainstalovanou kartu Xserve RAID Card.
 7. Pokud byl opravovaný svazek RAID konfigurovaný v Macu Pro (původní) nebo Macu Pro (začátek roku 2008), pak Mac Pro použitý k opravě svazku RAID může být jen jedním z těchto dvou modelů.
 8. Pokud byl opravovaný svazek RAID konfigurovaný v Macu Pro (začátek roku 2009) nebo Macu Pro (polovina roku 2010), pak Mac Pro použitý k opravě svazku RAID může být jen jedním z těchto dvou modelů.
 9. Pokud byl opravovaný svazek RAID konfigurovaný v počítači Xserve (konec roku 2006) nebo Xserve (začátek roku 2008), pak Xserve použitý k opravě svazku RAID může být kterýkoli z těchto dvou modelů.
 10. Pokud byl opravovaný svazek RAID konfigurovaný v počítači Xserve (začátek roku 2009), pak Xserve použitý k opravě svazku RAID musí být také Xserve (začátek roku 2009).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: