Základny AirPort: Jak najít Wi-Fi síť, která se nezobrazuje

Může se stát, že na počítači nebudete moct najít svou Wi-Fi síť. Někdy se totiž Wi-Fi sítě pod ikonou AirPortu na panelu nabídek v Mac OS X nezobrazují.

Může to být způsobeno několika různými příčinami:

 • Wi-Fi síť vaší Wi-Fi základny může být zakázaná (vypnutá).
 • Wi-Fi adaptér počítače nebo zařízení může být vypnutý.
 • Počítač nebo Wi-Fi zařízení se mohou nacházet mimo dosah Wi-Fi základny.
 • Wi-Fi síť může být rušena jinými radiovými signály.
 • Správce Wi-Fi sítě se možná rozhodl síť uzavřít (skrýt).

Následujícím postupem zkuste Wi-Fi síť obnovit.

Pokud se problém objevuje jen na jednom počítači:

 1. Zkontrolujte v nastaveních počítače, že je adaptér Wi-Fi/AirPort zapnutý.
 2. Přesvědčte se, že se počítač nachází v dosahu základny AirPort (vyzkoušíte to jednoduše tak, že počítač přenesete blíž k základně AirPort).

Pokud se problém objevuje u všech počítačů a zařízení s Wi-Fi:

 1. Přesvědčte se, že je Wi-Fi základna zapojená do funkční elektrické zásuvky.
 2. Dohlédněte na to, aby vaše počítače, Wi-Fi zařízení a Wi-Fi základna nebyly v blízkosti potenciálních zdrojů rušení, například kovových stěn nebo mikrovlnných trub.

  Poznámka: Další informace o potenciálních zdrojích rušení najdete v článku Wi-Fi a Bluetooth: Možné zdroje bezdrátového rušení.

 3. Zkontrolujte, zda máte na Wi-Fi základně zapnutou Wi-Fi.

  Poznámka: Pro ověření, že Wi-Fi síť je na vaší Wi-Fi základně zapnutá, otevřete aplikaci AirPort Utility a na kartě AirPort > Bezdrátové se podívejte na nastavení Bezdrátový režim. Je-li tato funkce vypnutá, můžete buď Vytvořit bezdrátovou síť, nebo z rozbalovací nabídky Rozšířit bezdrátovou síť.

 4. Zkontrolujte, zda Wi-Fi síť není na Wi-Fi základně nastavená tak, aby byla uzavřená (skrytá).

  Poznámka: Pro zpřístupnění bezdrátové sítě otevřete aplikaci AirPort Utility a v části AirPort > Bezdrátové > Volby bezdrátové sítě zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit uzavřenou síť.

 5. Obnovte Wi-Fi základnu.

  Poznámka: Další informace o resetování základen AirPort najdete v článku Nejčastější dotazy k obnovení základny AirPort nebo Time Capsule.

Datum zveřejnění: