Mac Pro (polovina roku 2010 a polovina roku 2012): Přenos dat nejde dokončit

Na Macu Pro (polovina roku 2010 nebo polovina roku 2012) se v některých situacích může stát, že se přenos dat nedokončí, anebo se zcela zastaví a zobrazí se zpráva o chybě síťového připojení.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Stává se to v těchto situacích:

  • Při přenosu dat přes ethernetové připojení dojde k odpojení ethernetového kabelu.
  • Při přenosu dat přes bezdrátové připojení dojde ke ztrátě bezdrátového připojení.
  • Počítač se v průběhu přenosu uspí.

Podržením hlavního vypínače počítač vypněte.Dalším stisknutím vypínače počítač znova zapněte.Pokud se znova nespustí Průvodce přenosem dat, dokončete Průvodce nastavením a potom ručně spusťte Průvodce přenosem dat.Průvodce nastavením najdete ve složce Aplikace/Utility.

Pokud zvolíte bezdrátový přenos dat, zajistěte co nejlepší bezdrátové připojení. Pomocí ukazatele Síla signálu v pravém horním rohu obrazovky najděte místo, na kterém má váš zdrojový počítač před spuštěním operace nejlepší signál. Taky může pomoct, když odstraníte možné zdroje rušení. Nejlepších výsledků při bezdrátovém přenosu dat dosáhnete v síti standardu 802.11n.

Aby se počítač v průběhu přenosu dat neuspal, zkuste tento postup:

  1. Na zdrojovém počítači vyberte v nabídce Apple () Předvolby systému.
  2. V nabídce Zobrazení zvolte Úspora energie.
  3. Přetáhněte posuvník „Uspat počítač po:“ na hodnotu Nikdy.
Datum zveřejnění: