Co když Mail neodesílá v e-mailovém účtu Exchange 2007 EWS přílohy

Pokud používáte e-mailový účet Exchange 2007 EWS a Mail vám nechce odesílat přílohy, může to být způsobeno tím, že server Exchange omezuje maximální velikost příloh.

Požádejte svého správce Exchange, aby ve webové aplikaci Outlook nastavil maximální velikost zpráv (článek podpory Microsoft).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: