macOS nejde nainstalovat na záložní disk Time Machine

Při pokusu o instalaci macOS na záložní disk Time Machine se může zobrazit zpráva „Instalaci nelze provést na svazek používaný pro zálohy Time Machine“. 

Instalátor macOS je navržený tak, aby neumožňoval instalaci macOS na záložní disk Time Machine. Je dobré mít samostatné disky pro spouštění a zálohování pro případ, že spouštěcí disk přestane fungovat.

Pokud už záložní disk Time Machine nechcete pro zálohování používat, můžete ho buď celý smazat, anebo z něj pomocí následujícího postupu smazat jen zálohy. Na disk potom můžete nainstalovat macOS.

Pomocí následujícího postupu vymažete zálohované soubory uložené na záložním disku. Pokud tato data potřebujete, nainstalujte macOS na jiný disk nebo zkopírujte záložní soubory na jiný disk, než budete pokračovat.

  1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Time Machine. Vypněte Time Machine nebo zrušte zaškrtnutí u volby „Zálohovat automaticky“.
  2. Vyhledejte na záložním disku Time Machine složku Backups.backupdb. Tato složka je obvykle v nejvyšší úrovni disku. Spotlight vám ji pomůže najít.
  3. Přetáhněte složku Backups.backupdb do koše. Po výzvě zadejte jméno a heslo správce. 
  4. Vysypáním koše složku Backups.backupdb smažete.

Na disk teď můžete nainstalovat macOS. Než Time Machine znova zapnete, připravte si jinou jednotku pro ukládání záloh. 

Datum zveřejnění: