Jak upravit rychlost mluvení VoiceOveru pro iPod

Po instalaci VoiceOver Kitu verze 1.2 v kombinaci s iTunes 9 nebo novějšími může rychlost řeči u hlasových klipů na iPodu shuffle (3. generace) nebo iPodu nano (5. generace) znít příliš rychle nebo příliš pomalu. K tomu může docházet, pokud je nastavení Řeč vašeho počítače změněno na jinou rychlost řeči než výchozí „Normální nastavení“.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

V Mac OS X 10.5 nebo novějším s iTunes 9 nebo novějším vyberte nabídku Apple () > System Preferences (Předvolby systému) a pak zvolte View (Zobrazit) > Speech (Řeč) a upravte nastavení Speaking Rate (Rychlost čtení). Pak synchronizujte iPod s iTunes, aby se nastavení v zařízení aktualizovalo.

Ve Windows XP nebo Vista s iTunes 9 nebo novějšími přejděte na Ovládací panely a vyberte Nastavení > Řeč a upravte Rychlost řeči a pak kliknutím na tlačítko Použít změny uložte. Synchronizujte iPod s iTunes, aby se nastavení rychlosti řeči aktualizovalo.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: