Pomoc s Domácím sdílením knihoven iTunes

Pokud při používání Domácího sdílení nevidíte na svém Macu, iOS zařízení nebo Apple TV sdílené knihovny, řiďte se tímto postupem.

Než začnete

Na každém zařízení překontrolujte, zda máte zapnuté Domácí sdílení.

1. Vyhledejte aktualizace softwaru

 • Nainstalujte si všechny aktualizace dostupné pro váš Mac nebo PC.
 • Přesvědčte se, že všechny počítače používající Domácí sdílení mají nejnovější verzi iTunes.
 • Zkontrolujte, že v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch máte nejnovější verzi iOS

Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS. Domácí sdílení v aplikaci Hudba není dostupné v iOS 8.4 a iOS 8.4.1.

2. Na všech zařízeních používejte stejné Apple ID

V rámci Domácího sdílení budete muset používat stejné Apple ID na všech zařízeních. Apple ID překontrolujete takto:

 • Na Macu nebo PC otevřete iTunes a podívejte se do nabídky Soubor > Domácí sdílení. Chcete-li pro Domácí sdílení použít jiné Apple ID, zvolte Vypnout Domácí sdílení a pak Domácí sdílení znova nastavte.
 • V iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Hudba. Když klepněte na Přihlásit, použije se Apple ID, pod kterým jste právě přihlášení. Nebo klepněte na Použít jiné Apple ID a zadejte požadované Apple ID.

 • Na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) přejděte do Nastavení > Účty > Domácí sdílení. Na starších modelech Apple TV přejděte do Nastavení > Počítače.

3. Probuďte Mac nebo PC a otevřete iTunes

Přesvědčte se, že počítač, ze kterého chcete sdílet nebo streamovat obsah, je zapnutý a probuzený, a potom otevřete iTunes. Pokud už iTunes máte otevřené, zavřete je a znova je otevřete.

Používáte-li Mac spolu s Apple TV, můžete si nastavit, aby Apple TV při používání služeb jako Domácí sdílení váš Mac automaticky probouzela. Na Macu přejděte na Předvolby systému > Úspora energie a vyberete možnost Probudit pro přístup k Wi-Fi síti. Přečtěte si další informace o probouzení podle potřeby.

4. Zkontrolujte připojení k síti

Domácí sdílení vyžaduje, aby se všechna zařízení nacházela ve stejné domácí síti.

 • Pokud máte víc směrovačů, musí být všechna vaše zařízení připojená ke stejnému směrovači.
 • Pokud používáte VPN síť, mějte všechna zařízení v této VPN, anebo je naopak všechna od VPN odpojte. 
 • Máte-li samostatnou síť pro hosty, musí se všechna zařízení nacházet ve stejné síti pro hosty.

5. Restartujte a aktualizujte směrovač

 1. Vypněte směrovač a potom ho znovu zapněte. Nápovědu najdete v dokumentaci ke směrovači.
 2. Pokud používáte AirPort nebo základnu Time Capsule, zkontrolujte, jestli pro ně nejsou dostupné aktualizace firmwaru. Používáte-li jiný směrovač, požádejte o pomoc výrobce.

V době, kdy je směrovač vypnutý, nebudete moct používat internetové služby, jako je třeba volání přes VoIP (Voice over IP), a možná budete muset resetovat i ostatní směrovače.

6. Překontrolujte nastavení portů a firewallů

 1. Na Macu přejděte do Předvoleb systému > Zabezpečení a soukromí a vyberte Firewall. Pokud váš firewall blokuje všechna příchozí připojení nebo umožňuje jenom základní služby, klikněte na Možnosti Firewallu a tato nastavení upravte.
 2. Pokud používáte PC nebo máte na svém počítači nebo směrovači nastavený další firewall, přesvědčte se, že TCP port 3689 a UDP port 5342 nejsou zavřené ani blokované. Přečtěte si, jak řešit problémy s bezpečnostním softwarem jiných výrobců.
 3. Zkuste sdílený obsah z iTunes streamovat z jiného počítače nebo zařízení.
 4. Zkuste zařízení připojit k jiné domácí síti. 
 5. Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce směrovače.

Další informace o TCP a UDP portech.

7. Přidání zařízení k Domácímu sdílení nebo naopak jeho deautorizace

Domácí sdílení si můžete nastavit až v pěti počítačích. Pokud už máte nastaveno pět počítačů a chcete přidat další, můžete v iTunes některé počítače deautorizovat. Přejděte na Účet nebo Obchod a zvolte Deautorizovat počítač.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: