Pomoc s Domácím sdílením knihoven iTunes

Pokud při používání Domácího sdílení nevidíte na svém Macu, iOS zařízení nebo Apple TV sdílené knihovny iTunes, řiďte se tímto postupem.

Než začnete

1. Na Macu nebo PC otevřete iTunes

Přesvědčte se, že počítač, ze kterého chcete sdílet nebo streamovat obsah, je zapnutý a probuzený, a potom otevřete iTunes. Pokud už iTunes máte otevřené, zavřete je a znova je otevřete.

Používáte-li Mac spolu s Apple TV, můžete si nastavit, aby Apple TV při používání služeb jako Domácí sdílení váš Mac automaticky probouzela. Na Macu otevřete Předvolby systému > Úspora energie. Vyberte Povolit probuzení přes síť. Přečtěte si další informace o probouzení podle potřeby.

2. Na všech zařízeních používejte stejné Apple ID

V rámci Domácího sdílení budete muset používat stejné Apple ID na všech zařízeních. Apple ID překontrolujete takto:

  • Na Macu nebo PC otevřete iTunes a podívejte se na obrazovku Soubor > Domácí sdílení. Pokud chcete s Domácím sdílením používat jiné Apple ID, zvolte Vypnout Domácí sdílení a pak Domácí sdílení nastavte znova.
  • V iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Hudba. Sjeďte k části Domácí sdílení a klepnutím na Přihlásit použijte stejné Apple ID, pod kterým jste v současnosti přihlášení. Nebo klepněte na Použít jiné Apple ID a zadejte požadované Apple ID.
  • Na Apple TV přejděte do Nastavení > Účty > Domácí sdílení. Na starších modelech Apple TV přejděte do Nastavení > Počítače.

3. Zkontrolujte připojení k síti

Domácí sdílení vyžaduje, aby se všechna zařízení nacházela ve stejné domácí síti.

  • Pokud máte víc směrovačů, musí být všechna vaše zařízení připojená ke stejnému směrovači.
  • Pokud používáte VPN síť, mějte všechna zařízení v této VPN, anebo je naopak všechna od VPN odpojte. 
  • Máte-li samostatnou síť pro hosty, musí se všechna zařízení nacházet ve stejné síti pro hosty.

Restartujte a aktualizujte směrovač

  1. Vypněte směrovač a potom ho znovu zapněte. Nápovědu najdete v dokumentaci ke směrovači.
  2. Pokud používáte AirPort nebo základnu Time Capsule, zkontrolujte, jestli pro ně nejsou dostupné aktualizace firmwaru. Používáte-li jiný směrovač, požádejte o pomoc výrobce.

V době, kdy je směrovač vypnutý, nebudete moct používat internetové služby, jako je třeba volání přes VoIP (Voice over IP), a možná budete muset resetovat i ostatní směrovače.

4. Zkontrolujte zabezpečovací software

Firewally nebo zabezpečovací software můžou zabránit jiným zařízením v přístupu ke knihovně iTunes přes Domácí sdílení. 

  • Na Macu přejděte do Předvoleb systému > Zabezpečení a soukromí a vyberte Firewall. Pokud váš firewall blokuje všechna příchozí připojení nebo umožňuje jenom základní služby, klikněte na Možnosti Firewallu a tato nastavení upravte.
  • Pokud používáte PC nebo máte na svém počítači nebo směrovači nastavený další firewall, přesvědčte se, že TCP port 3689 a UDP port 5342 nejsou zavřené ani blokované. Přečtěte si, jak řešit problémy s bezpečnostním softwarem jiných výrobců.

Když Domácí sdílení stále nefunguje

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: