Mac Pro (začátek roku 2009): Zkreslení obrazu v Adobe Photoshopu CS4 při určitých konfiguracích okna

Na počítačích Mac Pro (začátek roku 2009) může docházet ke zkreslení grafiky v šedých částech obrazu. Stává se to, pokud je okno nastavené na větší velikost než dokument, anebo při přepínání do režimu celé obrazovky. Ke zkreslení dochází mezi obrazem a hranicí okna, ve kterém je dokument obsažen – nikoli tedy v samotném obrazu. Pokud okno posunete nebo změníte jeho velikost, může zkreslení na obrazovce zůstat. Totéž se stává, když v okně Photoshopu otevřete další panel. K tomuto problému dochází zpravidla při otevírání velkých PNG souborů.

Problém vyřešíte stažením a nainstalováním Mac OS X 10.5.7.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: