Jak nainstalovat nebo odinstalovat betaverze softwaru iOS

Členové programů Apple Beta Software Program, Customer Seed Program a iOS Developer Program můžou používat betaverze iOS. Tento článek vysvětluje, co udělat před instalací betaverze iOS na iPhone, iPad nebo iPod touch a po ní.

Příprava zařízení před aktualizací na betaverzi softwaru

Než budete instalovat betaverzi iOS, podle této části si v iTunes vytvořte zálohu a tu si pak zkopírujte nebo archivujte. Pokud se někdy v budoucnu budete po vyzkoušení betaverze chtít vrátit k aktuální verzi iOS, k obnovení budete moct použít jenom archivovanou nebo zkopírovanou zálohu z iTunes.

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.
 2. Připojte zařízení k počítači a otevřete iTunes. 
 3. Pokud chcete z iOS zařízení nebo Apple Watch uložit i svá data aplikací Zdraví a Aktivita, musíte zálohu zašifrovat: Zaškrtněte políčko „Šifrovat zálohy [zařízení]“ a zadejte heslo, které si budete pamatovat.

  Heslo si zapište a uložte na bezpečné místo, protože bez něj nebudete moct zálohy v iTunes obnovit.
  Pokud data aplikací Zdraví a Aktivita zálohovat nepotřebujete, můžete vytvořit nešifrovanou zálohu. Jednoduše klikněte na Zálohovat.
 4. Počkejte, než se zálohování dokončí. Potom na zařízení přejděte do iTunes > Předvolby > Zařízení.
 5. Zálohu archivujte nebo zkopírujte: Pokud máte Mac, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na vytvořenou zálohu a vyberte Archivovat. Ve Windows vyhledejte soubor zálohy a zkopírujte ho na vhodné místo. Pokud se pak rozhodnete vrátit k aktuální verzi iOS, budete tuto archivovanou nebo zkopírovanou zálohu potřebovat.
 6. Teď můžete nainstalovat betaverzi iOS. Nezapomeňte betaverzi iOS průběžně aktualizovat. Další informace najdete v následujících částech.

Upozornění, že je dostupná nová aktualizace iOS

Pokud vidíte toto upozornění, znamená to, že platnost betaverze iOS na vašem zařízení vypršela a musíte ji aktualizovat. Klepněte na nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru a nainstalujte aktualizaci.

Není dostupná žádná aktualizace? Podle postupu v následující části aktualizujte na finální, ostrou verzi iOS. Nebo pokud už jste odstranili profil beta programu, znova svoje zařízení zaregistrujte do veřejného beta programu nebo do vývojářského beta programu.

Odinstalace betaverze iOS

Betaverzi iOS odinstalujete tak, že zařízení vymažete a obnovíte. Pokud máte archivovanou zálohu*, můžete si ji pak stáhnout a zařízení z ní obnovit. Uděláte to takto:

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.
 2. Připojte zařízení k počítači a podle následujících pokynů ho přepněte do zotavovacího režimu:
  • iPhone 8 nebo novější: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec podržte boční tlačítko, dokud se neobjeví obrazovka zotavovacího režimu.
  • iPhone 7 nebo iPhone 7 Plus: Podržte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem snížení hlasitosti. Tlačítka nepouštějte, ani když se zobrazí logo Apple. Držte je pořád stisknutá, dokud neuvidíte obrazovku režimu zotavení.
  • iPhone 6s a starší, iPad nebo iPodu touch: Podržte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem plochy. Tlačítka nepouštějte, ani když se zobrazí logo Apple. Držte je pořád stisknutá, dokud neuvidíte obrazovku režimu zotavení.
 3. Až se objeví možnost Obnovit, klepněte na ni. Tím zařízení vymažete a nainstalujete na něj aktuální „ostrou“ verzi iOS. 
 4. Počkejte, než se obnovení dokončí. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte své Apple ID a heslo. Tím vypnete zámek aktivaceCo dělat, když obnovení nejde dokončit.

Až se obnovení dokončí, můžete zařízení nastavit z archivované zálohy. Mělo by jít o zálohu z dřívějších verzí iOS.

Když vytvoříte zálohu zařízení s betaverzí iOS, nebude tato záloha fungovat se staršími verzemi iOS. Tak třeba když se vrátíte z iOS 12 beta na iOS 11.4.1, nebudete moct obnovit zálohu, kterou jste si vytvořili při používání iOS beta. Místo toho musíte obnovit zálohu, kterou máte ještě z doby, než jste přešli na iOS beta.

Další informace

Přečtěte si další informace o Apple Beta Software Programu nebo iOS Developer Programu.

* Archivovanou zálohu jste si vytvořili při přípravě zařízení na instalaci beta softwaru

 

 

Datum zveřejnění: