Duplicitní bod připojení ve složce /Volumes po neočekávaném restartu

Pokud dojde k neočekávanému restartování Mac OS X nebo Mac OS X Serveru, je možné, že aktuální bod připojení uvedený pod /Volumes nebyl smazán a mohl se zobrazit nový („falešný“) bod připojení, který má k názvu připojenou číslici „1“ (například „Můj svazek 1“). To může mít za následek problémy u aplikací, které spoléhají na cestu k určitým souborům umístěným na sekundárních svazcích.

Následující kroky pro Mac OS X Server odstraní duplicitní body připojení ze složky /Volumes. Poznámka: „Falešný“ bod připojení může nebo nemusí být svazek, jehož název končí číslicí „1“. Ve Finderu pomocí možnosti Informace (nebo pomocí příkazu du -sk na příkazovém řádku) určete, který bod připojení má menší velikost - bod s menší velikostí je pravděpodobně „falešný“ bod sdílení.

 

 1. Na serveru se přihlaste do Finderu jako uživatel root nebo uživatel, který je správcem.
 2. Pokud jste se přihlásili jako uživatel root, otevřete Workgroup Manager a přihlaste se jako místní uživatel, který je správcem, pak zastavte všechny souborové služby.
 3. Ve Finderu přejděte do složky /Volumes.
 4. Zkopírujte složku nesprávného („falešného“) bodu připojení na plochu nebo do jiného svazku. To zaručí, že nedojde ke ztrátě dat, která byla neúmyslně umístěna do falešného bodu sdílení.
 5. Smažte prázdnou složku „falešného“ bodu připojení ze složky /Volumes. Pokud budete vyzváni, proveďte ověření.
 6. Restartujte server.

Alternativa s využitím příkazového řádku

Další možností je použít tyto kroky a příkazový řádek.

 1. Vypněte a restartujte server.
 2. Spusťte jej v režimu jednoho uživatele.
 3. Zadejte tento příkaz a stiskněte Enter:
  mount -uw /
  
 4. Zadejte tento příkaz a stiskněte Enter:
  cd /Volumes
  
 5. Chcete-li přesunout obsah falešného bodu připojení, zadejte tento příkaz a stiskněte Enter:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Zadejte reboot a stiskněte Enter.

Počítač se restartuje a připojí svazek podle očekávání.

Po zkopírování všech dat z „falešného“ bodu připojení zpět do svazku, kde by měla být uložena, můžete smazat složku „FalseVolumeName“ ze spouštěcího svazku.

Datum zveřejnění: