GarageBand: Při načítání skladby se zobrazuje chyba „Core Audio Plug-in EXS24... not available“ (Plug-in EXS24 pro Core Audio není k dispozici)

Pokud v GarageBandu vytvoříte na počítači skladbu a poté se ji pokusíte otevřít na jiném počítači, může se zobrazit upozornění „Core Audio Plug-in EXS24... not available“ (Plug-in EXS24 pro Core Audio není k dispozici).

K tomuto problému dochází tehdy, když v GarageBandu 2 vytvoříte skladbu a následně se ji pokusíte otevřít na jiném počítači v GarageBandu 1. Součástí GarageBandu 2 jsou totiž nové plug-iny, které nejsou ve verzi 1 dostupné. Zpráva se ale také může zobrazit v případě, že skladba využívá plug-iny Jam Packu, které jsou opět na aktuálně používaném počítači nedostupné.

Chcete-li mít při práci se skladbami větší volnost, zvažte instalaci stejné verze GarageBandu i stejných Jam Packů na všech počítačích, s nimiž pracujete.

Datum zveřejnění: