AirPort Express: Problémy při připojení k síti jiného výrobce, která používá šifrování WEP

Připojení k síti některých Wi-Fi směrovačů od jiných výrobců může vyžadovat další kroky, pokud je síť chráněna protokolem WEP – Wired Equivalent Privacy (starší protokol bezdrátového zabezpečení).

  1. Nejprve zkontrolujte, zda Wi-Fi směrovač jiného výrobce neomezuje klienty podle MAC adres (někdy se tato funkce nazývá „seznam řízení přístupu“), a přesvědčte se, že má nejnovější verzi firmwaru (ten najdete na webu výrobce).
  2. Mějte na paměti, že hesla protokolu WEP mohou být ve formátu prostého textu (WEP 40/128bitový ASCII) nebo v šestnáctkovém formátu (40/128bitový hex šifrování WEP). Problémům s heslem se nejspíš vyhnete tak, že ochranu protokolem WEP změníte na novější a bezpečnější protokol, například WPA2. Další informace o formátech hesel.
  3. Pokud Mac pro připojení k Wi-Fi síti vyžaduje šestnáctkový formát, bude to samé platit i pro AirPort Express.
  4. Konfigurace AirPortu Express pro připojení k Wi-Fi síti:
    1. Otevřete Nastavení AirPortu a proveďte kroky nastavení AirPortu Express.
    2. Když vyberete existující Wi-Fi sít, měla by se zobrazit dvě pole pro zadání hesla. Pokud bylo pro připojení počítače k Wi-Fi síti vyžadováno šestnáctkové heslo, použijte stejný šestnáctkový kód, ale přidejte před něj znak $. Příklad: U šestnáctkové hodnoty „6170706c65“ zadejte „$6170706c65“.
  5. Dokončete nastavení v Nastavení AirPortu a počkejte, než se AirPort Express restartuje.
  6. Po restartování by se AirPort Express měl připojit k síti (přibližně do minuty). Pokud byl AirPort Express nakonfigurován správně, indikátor stavu se rozsvítí stálým zeleným světlem. Pokud i nadále bliká oranžově, zjistěte příčinu pomocí Nastavení AirPortu.
Datum zveřejnění: