Starší FileVault v OS X: Upozornění, že na disku není dostatek volného místa

Když na panelu předvoleb Zabezpečení a soukromí zapnete nebo vypnete starší verzi ochrany FileVault a máte málo místa na disku, může se zobrazit upozornění: „Na pevném disku není dostatek volného místa k zapnutí/vypnutí FileVaultu“.

Vytvořte nový uživatelský účet a potom do něj pomocí dynamického obrazu disku přeneste svá data. Používáte-li OS X Snow Leopard nebo starší, můžete potom v novém účtu starší FileVault zapnout nebo ho nechat vypnutý. Po skončení můžete svůj původní uživatelský účet smazat, a uvolnit tak místo na disku.

Důležité: Před provedením tohoto postupu byste si měli pro jistotu zazálohovat svá data (nebo celou domovskou složku).

 1. Spusťte počítač v bezpečném režimu.
 2. Pokud ke svému účtu ještě nejste přihlášeni, přihlaste se.

Vytvořte dočasný diskový obraz pro přenos souborů z domovské složky
V průběhu tohoto postupu neotvírejte žádné další aplikace.

 1. Ve složce /Aplikace/Utility otevřete Diskovou utilitu.
 2. V nabídce Soubor vyberte Nový > Prázdný obraz.
 3. V rozevírací nabídce Formát v okně Prázdný obraz vyberte „dynamický“.
 4. V rozevírací nabídce Velikost upravte velikost. Obraz disku by měl mít dostatečně velkou kapacitu, aby se do něj vešel obsah vaší domovské složky (adresáře). V případě potřeby můžete v rozevírací nabídce Velikost vybrat „Vlastní...“ a zadat konkrétní hodnotu (například pokud potřebujete víc než 4,7 GB).

  Obraz můžete klidně vytvořit o trochu větší, než potřebujete. Například pokud máte ve své domovské složce 2,3 GB dat, nebojte se vytvořit obraz o velikosti 2,6 GB a třeba i větší.
 5. Dejte obrazu jedinečný název a uložte ho někam mimo svou domovskou složku (to znamená, že ho nesmíte uložit například na plochu nebo do dokumentů). Můžete ho uložit třeba do kořenové složky vašeho svazku s Mac OS X, případně na jiný oddíl nebo disk.

  Poznámka: Pokud na pevném disku počítače není pro nový obraz dostatek volného místa, vytvořte ho na externím disku nebo v jiném oddílu, kde je místa dost.
   
 6. Nově vytvořený dynamický obraz disku připojte.
 7. Ve Finderu vyberte svazek s obrazem a v nabídce Soubor zvolte Informace. Přesvědčte se, že je vybraná volba „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“ vespodu okna.
 8. Otevřete svou domovskou složku – v nabídce Otevřít vyberte Domov.
 9. Vyberte všechny položky v domovské složce a přetáhněte (zkopírujte) je na připojený dynamický obraz disku. Poznámka pro pokročilé uživatele: Neviditelné soubory a složky se možná nezkopírují. To by obecně neměl být problém a případné problémy jsou jen minimální – například uživatelé SSH budou muset po dokončení tohoto postupu znovu přijmout SSH klíč.

Vytvořte nový uživatelský účet

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. V nabídce Zobrazení zvolte Účty nebo Uživatelé a skupiny.
 3. Vytvořte nový účet, který bude mít stejná oprávnění jako váš stávající účet – takže pokud u stávajícího účtu máte povolenou volbu „Povolit uživateli správu počítače“, povolte ji i u nového. Možná budete chtít nový účet pojmenovat podobně jako ten původní.
 4. Odhlaste se od svého účtu a přihlaste se k novému účtu vytvořenému v předchozím kroku.

Zkopírujte do nového účtu všechny soubory z obrazu disku
V průběhu tohoto postupu neotvírejte žádné další aplikace.

 1. Připojte nově vytvořený dynamický obraz disku, do kterého jste před chvíli zkopírovali soubory.
 2. Ve Finderu vyberte ikonu svazku s tímto obrazem a v nabídce Soubor zvolte Informace.
 3. Přesvědčte se, že je vybraná volba „Na tomto svazku ignorovat vlastnictví“ vespodu okna.
 4. Zvýrazněte všechny položky na dynamickém obrazu disku a přetáhněte je do domovské složky nového účtu – ve Finderu v nabídce Otevřít zvolte Domov. Možná budete vyzváni k potvrzení, že chcete nahradit určité položky.
 5. Až se kopírování dokončí, restartujte počítač.
 6. Přihlaste se k novému uživatelskému účtu a přesvědčte se, že všechna data byla správně přenesena a že můžete normálně otevírat soubory (například z plochy nebo ze složky Dokumenty).
 7. Pokud chcete, na panelu předvoleb Zabezpečení a soukromí zapněte pro tento účet ochranu FileVault.

Uvolnění místa na disku

Chcete-li uvolnit místo po starém uživatelském účtu, můžete ho v Předvolbách systému vymazat. Stejně tak můžete smazat i dočasný obraz disku.

Důležité:
Tyto položky nemažte, dokud si nebudete jisti, že se všechny soubory zkopírovaly správně. Pokročilí uživatelé by se měli přesvědčit, že se zkopírovaly i všechny potřebné neviditelné soubory, a v případě potřeby je ručně zkopírovat nebo přesunout pomocí Terminálu.

Datum zveřejnění: