Řešení problémů se spouštěním a provedení údržby disku pomocí nástroje Disková utilita a fsck

Pokud počítač nejde normálně spustit, může být potřeba problém opravit pomocí nástroje pro opravu disku. 

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

OS X obsahuje dva nástroje pro ověřování a opravu disků: Disková utilita a fsck (nástroj příkazového řádku). Tyto nástroje taky můžete použít v případě, když se počítač spustí v pořádku, ale chcete zkontrolovat disk, jestli neobsahuje nějaké chyby souborového systému. V případě Mac OS X 10.4.3 a novějšího si přečtěte část „Informace o ověřování za chodu v Mac OS X 10.4.3 a novějším“ níže.

Důležité: Pokud používáte Mac OS X 10.4 a novější, pak kdykoliv je to možné, měli byste místo nástroje fsck používat nástroj Disková utilita.

V některých případech nemusí jít počítač spustit z důvodu chyb souborového systému. K tomu může dojít po nesprávném vypnutí, vynuceném restartu nebo výpadku napájení. Pokud počítač při spouštění vykazuje některé z následujících symptomů, použijte nástroj pro opravu disku:

 • Počítač se částečně spustí, ale potom se zobrazí příkazový řádek v textovém režimu. Může se zobrazovat zpráva, „souborový systém je znečištěný, spusťte nástroj fsck“. Pod ní uvidíte takzvaný příkazový řádek, označený symbolem křížku (#), který umožňuje psaní příkazů. V takovém případě musíte z příkazového řádku spustit nástroj fsck (viz část „V případě potřeby použijte nástroj fsck“ níže).
 • Počítač se spustí, ale nezobrazí se přihlašovací obrazovka.
 • V počítači se zobrazí přihlašovací obrazovka, ale po přihlášení se nenačte plocha. 

 

Pokud počítač vykazuje výše uvedené problémy, tady je několik věcí k vyzkoušení, které zajistí, aby se počítač znova v pořádku spouštěl. Pokud počítač s OS X Lionem a novějším nejde spustit ze zotavovacího systému nebo ze zotavení z internetu, přečtěte si část „Použijte fsck“ níže.

Zkuste bezpečný režim

Pokud používáte Mac OS X 10.2 a novější, můžete počítač spustit v bezpečném režimu, který obsahuje automatickou kontrolu a opravu disku. Pokud používáte Mac OS X 10.1.5 a starší, přeskočte na následující část. Úspěšné spuštění počítače může zajistit funkce bezpečného spuštění Safe Boot, která počítač spustí v bezpečném režimu. To provedete následujícím postupem:

 1. Spusťte počítač v bezpečném režimu.
 2. Jakmile se počítač plně spustí, znova ho normálně restartujte.

 

Pokud se Mac úspěšně restartuje, problém by měl být vyřešen. Pokud problém pokračuje, zkuste použít nástroj Disková utilita.

Zkuste použít nástroj Disková utilita

K ověření nebo opravě disku pomocí nástroje Disková utilita použijte následující postup.

 1. Pokud používáte OS X Lion a novější, spusťte počítač ze zotavovacího systému nebo ze zotavení z internetu. Pokud používáte starší verzi OS X a součástí dodávky počítače byl instalační disk Mac OS X, vložte instalační disk a restartujte počítač se stisknutou klávesou C.
 2. Po spuštění počítače zvolte v okně Utility nástroj Disková utilita. Pokud jste počítač spustili z instalačního disku, použijte k tomuto kroku nabídku Instalátor.
 3. Klikněte na kartu Záchrana.
 4. Kliknutím na trojúhelníček vlevo od ikony pevného disku zobrazte názvy svazků a oddílů na pevném disku.
 5. Vyberte svůj startovací disk (obvykle se jmenuje „Macintosh HD“).
 6. Klikněte na Opravit. Nástroj Disková utilita disk zkontroluje a opraví.

Tip: Pokud v systému Mac OS X 10.6 a starším používáte k ověření nebo opravě spouštěcího svazku nástroj Disková utilita, spouštějte počítač vždycky z instalačního nebo obnovovacího disku. V opačném případě by se mohly zobrazovat zprávy o chybách disku.

V případě potřeby použijte nástroj fsck

K ověření a opravě disku jde použít taky nástroj příkazového řádku fsck. Pokud jde počítač úspěšně spustit v bezpečném režimu nebo pokud při spouštění z disku používáte nástroj Disková utilita, nemusíte nástroj fsck používat. Zde jsou příklady situací, kdy by mohl být nástroj fsck nezbytný.

 • Mac nejde spustit ze zotavovacího systému nebo ze zotavení z internetu. 
 • Není dostupný disk Mac OS X.
 • Není dostupná optická mechanika.
 • Přidržením klávesy Shift při spouštění nejde použít bezpečné spuštění Safe Boot.

Tip: Pokud používáte svazek naformátovaný jako Mac OS X rozšířený (žurnálovaný), například s Mac OS X 10.3 a novějším, nástroj fsck pravděpodobně nemusíte používat. Pokud ho z nějakého důvodu používáte, pamatujte, že se mohou zobrazovat nezávažné chybové zprávy.

Pokud si nejste jistí, jak je svazek naformátovaný a nemůžete systém spustit ze svazku Mac OS X, pak abyste to zjistili, napište v rozhraní příkazového řádku následující příkaz a stiskněte Enter:

diskutil info /

Pokud se vrátí text „File System: Journaled HFS+“, máte žurnálovaný svazek.

Nástroj fsck jde použít jenom z příkazového řádku. K zadání pokynu, co má nástroj fsck udělat, musíte použít textový příkaz na příkazovém řádku, za symbolem (#) – na rozdíl od otevření aplikace pomocí ukazatele myši. Dvěma příklady rozhraní příkazového řádku, kde můžete zadávat tento typ příkazů, jsou aplikace Terminál ve složce /Aplikace/Utility a režim jednoho uživatele. Použití nástroje fsck:

 1. Spusťte počítač v režimu jednoho uživatele, aby se zobrazil příkazový řádek.

  Poznámka: Pokud počítač nereaguje, vypněte ho přidržením tlačítka napájení na několik sekund. Potom počítač spusťte dalším stisknutím tlačítka napájení.

 2. Na příkazovém řádku napište:

  /sbin/fsck -fy

  Stiskněte Enter. Nástroj fsck projde pěti „fázemi“ a potom vrátí informace o využití disku. Po skončení, pokud nenajde žádné problémy, zobrazí tuto zprávu:

  ** Svazek (název_svazku) je zřejmě v pořádku.

  Pokud nástroj fsck najde nějaké problémy a něco změní nebo opraví, zobrazí tuto zprávu:

  ***** SOUBOROVÝ SYSTÉM BYL UPRAVEN *****

  Pokud se zobrazí tato zpráva, opakujte příkaz nástroje fsck zadaný v kroku 2, dokud se nezobrazí zpráva, že je svazek zřejmě v pořádku (první fáze oprav může odhalit další problémy, takže je tento postup normální).

 3.  Pokud nástroj fsck oznámí, že je svazek v pořádku, napište do příkazového řádku reboot a stiskněte Enter.

Počítač by se teď měl spustit normálně a měli byste být schopni se přihlásit.

Další informace

Informace o ověřování za chodu v Mac OS X 10.4.3 a novějším

V Mac OS X 10.4.3 a novějším můžete startovací disk ověřovat, i když je Mac spuštěný právě z něho. To se nazývá ověřování za chodu a jde ho používat třemi různými způsoby.

Možnost 1: Ověření disku pomocí nástroje Disk Utility (Disková utilita), když je systém spuštěný ze startovacího disku. Informace, jak to udělat, najdete v tomto článku. Pamatujte, že součástí ověřování za chodu není žádná oprava disku. Pokud proto ověřování zjistí, že by se něco mělo opravit, spusťte počítač z instalačního disku Mac OS X a podle popisu v části „Zkuste použít nástroj Disková utilita“ výše, použijte nástroj Disková utilita.

Možnost 2 (pro pokročilé uživatele): Použijte příkazový řádek a nástroj příkazového řádku diskutil.

 1. Spusťte počítač a přihlaste se jako správce.
 2. Spusťte Terminál ve složce /Aplikace/Utility.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte Enter:

  diskutil verify /

 

Poznámka: Tuto metodu nepoužívejte ke kontrole jiných, než startovacích svazků.

Během kontroly disku byste měli vidět zprávy podobné níže uvedeným:

Disk nelze odpojit pro ověření; pokus o ověření za chodu.

Bylo zahájeno ověřování/oprava na svazku disk0s3 Macintosh HD

Probíhá ověřování svazku HFS Plus.

Probíhá kontrola souboru přetečených fragmentů.

Probíhá kontrola souboru katalogu.

Probíhá kontrola souborů s vícenásobným propojením.

Probíhá kontrola hierarchie katalogu.

Probíhá kontrola rozšířených atributů.

Probíhá kontrola bitové mapy svazku.

Probíhá kontrola informací o svazku.

Svazek Macintosh HD je zřejmě v pořádku.

Probíhá připojování disku.

Ověřování/oprava na svazku disk0s3 Macintosh HD je hotova.

 

Možnost 3 (pro pokročilé uživatele): Použijte příkazový řádek a příkaz fsck_hfs -l .

Spusťte počítač a přihlaste se jako správce.

Spusťte Terminál ve složce /Aplikace/Utility.

Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskem klávesy Enter určete ID souborového systému:

df -hl

Najděte řádky textu, které vypadají asi takto:

Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on

/dev/disk0s3    37G    20G    17G    55%    /

/dev/disk0s5    37G    37G   641M    98%    /Volumes/Storage

Poznamenejte si název prvního disku, který je uveden za řetězcem /dev/ – například „disk0s3“. Toto je vaše ID souborového systému pro spouštěcí svazek.

Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte Enter:

df -hl

Potom napište následující příkaz, kde „disk0s3“ je ID souborového systému, které jste si poznamenali v kroku 4, a stiskněte Enter:

sudo fsck_hfs -l /dev/disk0s3

Po výzvě zadejte heslo správce a stiskem klávesy Enter zahajte ověřování.

Během kontroly disku byste měli vidět zprávy podobné níže uvedeným:

** /dev/rdisk0s3 (BEZ ZÁPISU)

** Kořenový souborový systém

** Probíhá ověřování svazku HFS Plus.

** Probíhá kontrola souboru přetečených fragmentů.

** Probíhá kontrola souboru katalogu.

** Probíhá kontrola souborů s vícenásobným propojením.

** Probíhá kontrola hierarchie katalogu.

** Probíhá kontrola rozšířených atributů.

** Probíhá kontrola bitové mapy svazku.

** Probíhá kontrola informací o svazku.

** Svazek Macintosh HD je zřejmě v pořádku.

 

Pokročilé informace

Pokud vás zajímá syntaxe příkazového řádku ve stylu UNIXu, tady se můžete podívat, jaký může mít na nástroj fsck vliv několik výše uvedených příznaků:

Příznak -y: Sděluje nástroji fsck, že chcete na všechny dotazy týkající se opravy nebo záchrany informací odpovědět „ano“. Toto je optimální přístup, protože odpověď „ne“ na všechny otázky způsobí, že se nástroj fsck zastaví. Dokud nástroj fsck neskončí a nezobrazí konečnou zprávu, není možné určit, že byly provedeny všechny nezbytné opravy.

Příznak -f: Vynutí, aby nástroj fsck zkontroloval souborové systémy, které jsou označené jako „čisté“.

Datum zveřejnění: