Mac OS X: Zprávy týkající se opravy oprávnění disku v Diskové utilitě, které můžete bezpečně ignorovat

Níž jsou uvedené příklady zpráv, které se můžou zobrazovat v okně protokolu Diskové utility při opravě oprávnění disku.

 • Varování: Soubor SUID „usr/libexec/load_hdi“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „usr/libexec/authopen“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool“ byl změněn a nebude opraven.

 • Varování: Soubor SUID „System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent“ byl změněn a nebude opraven.
 • Na „Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ALRHelperJobs“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „Applications/iTunes.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrw-rw-r--.
 • Na „Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/InternetUtilities.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrw-rw-r--.
 • Na „Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrw-rw-r--.
 • Varování: Soubor SUID „System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad“ byl změněn a nebude opraven.
 • Varování: Soubor SUID „usr/bin/setregion“ byl změněn a nebude opraven.
 • Na „Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ContentFiltering“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „Library/Application Support/Apple/ParentalControls“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Varování: Soubor SUID „System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner“ byl změněn a nebude opraven.
 • Varování: Soubor SUID „System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper“ byl změněn a nebude opraven.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/BlackAndWhiteEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/CubeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DissolveTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DropletTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FadeThroughBlackTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransitionSmall.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PageFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PushTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/RevealTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/SepiaEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/TwirlTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/WipeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/DVD.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSettings.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSources.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Movies.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Music.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Photos.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Podcasts.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-.
 • Na „System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/TV.frappliance/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTimeJava/QuickTimeJava.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/AppleVAH264HW.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTime3GPP.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeIIDCDigitizer.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeStreaming.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/QuickTime/QuickTimeVR.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.plugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.webplugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/Resources/QTKitIBPlugin.ibplugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Spotlight/QuickTime.mdimporter/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Library/Audio/Plug-Ins/HAL/iSightAudio.plugin/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AnnotationInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AudioSettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/DataRefInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/HintTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/NetworkInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/SettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/VisualTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMediaKeys.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMime.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTTransport.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTPlugIn.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/Resources/QTAbout.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTStreaming.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTUpdate.prefPane/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileDeviceHelper.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileSync.app/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou -rw-r--r--.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou -rw-r--r--.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa“ se neshodují oprávnění; měla by být -rwxrwxr-x a jsou -rwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou -rw-r--r--.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-rw-r-- a jsou -rw-r--r--.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents“ se neshoduje skupina; měla by být 80 a je 0.
 • Na „Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxrwxr-x a jsou drwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Components/AudioCodecs.component/Contents/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CodeResources“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib“ se neshoduje uživatel; měl by být 0 a je 95.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries“ se neshoduje uživatel; měl by být 0 a je 95.
 • Na „System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou lrw-r--r--.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib“ se neshoduje uživatel; měl by být 95 a je 0.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou -rw-r--r--.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou -rw-r--r--.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být lrwxr-xr-x a jsou -rw-r--r--.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Libraries“ se neshoduje uživatel; měl by být 95 a je 0.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxr-xr-x a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib“ se neshodují oprávnění; měla by být -rwxr-xr-x a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou lrwxr-xr-x.
 • Na „System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib“ se neshodují oprávnění; měla by být -rwxr-xr-x a jsou lrwxr-xr-x.

Následující zprávy, které se můžou zobrazovat na Mac OS X Serveru: je taky možné bezpečně ignorovat:

 • Na „private/var/db/openldap/openldap-data“ se neshodují oprávnění; měla by být drwxr-xr-x a jsou drw-------.
 • Na „private/etc/postfix/master.cf“ se neshodují oprávnění; měla by být -r--r--r-- a jsou -rw-r--r--.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/dsattributes.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/dsquery.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdamp.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdconf.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdmain.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdnetworktwisted.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Na „usr/share/caldavd/lib/python/twisted/web2/filter/gzip.pyc“ se neshodují oprávnění; měla by být -rw-r--r-- a jsou -rw-r-----.
 • Všechny zprávy, které obsahují slovo „WebObjects“.

Tyto zprávy můžete bezpečně ignorovat. Obvykle taky můžete ignorovat všechny zprávy „... nalezen neočekávaný ACL“. Tyto zprávy se můžou vyskytnout, když změníte oprávnění souboru nebo adresáře – jsou přesné, ale většinou nejsou důvodem k obavám.

Datum zveřejnění: