Co když vám při používání trackpadu, Magic Trackpadu nebo myši Magic Mouse skáče ukazatel

Přečtěte si co dělat, když vám při používání vstupního zařízení s dotykovým povrchem, například trackpadu na notebooku Mac, Magic Trackpadu nebo myši Magic Mouse, skáče ukazatel, pohybuje se samovolně nebo se chová nepředvídatelně.

Zkuste problém vyřešit takto:

Zkontrolujte napájení zařízení

Podívejte se, jestli zařízení nedochází baterie. Používáte-li Magic Trackpad 2 nebo Magic Mouse 2, přesvědčte se, že je jeho vestavěná baterie plně nabitá.

Snažte se omylem nedotýkat povrchu vícekrát

Dotýkejte se dotykového povrchu jen jednou částí prstu. Nepokládejte na povrch zápěstí ani ho nedávejte do jeho bezprostřední blízkosti. Dotykový povrch by si to mohl vyložit tak, že se ho dotýkáte prstem, a podle toho posunout ukazatel.

Mějte dotykový povrch suchý a čistý

Příčinou může být i nahromaděná vlhkost na dotykovém povrchu. Obvykle to jde napravit tím, že povrch trackpadu nebo myši otřete hadříkem.

Pokud problém zmizí, když mezi svůj prst a dotykový povrch položíte kousek papíru, zvažte koupi teflonové fólie a tu pak připevněte k dotykovému povrchu, aby se s ním vlhkost nedostávala do přímého kontaktu. Před instalací teflonové fólie nezapomeňte dotykových povrch očistit a osušit.

Stejný problém může způsobovat i olej nebo tělové mléko. Dotykový povrch zařízení otřete navlhčeným hadříkem, který nezanechává chloupky.

Sundejte si šperky

Šperky někdy mohou způsobovat problémy při práci s dotykovými povrchy. Zkuste odložit prsteny nebo náramky a potom vyzkoušejte, jestli se tím poskakování nebo samovolné pohyby nevyřeší.

Zkontrolujte napájecí adaptér Macu

K podobnému chování někdy dochází při používání napájecích adaptérů od jiných výrobců.

Pokud takový adaptér používáte, zkuste ho odpojit a nechejte Mac běžet na baterii – vyzkoušejte při tom, jestli se ukazatel začne chovat správně. Jestliže se zařízení běžící na baterii chová správně, nejspíš bude problém v napájecím adaptéru.

Omezte bezdrátové rušení

Bluetooth zařízení se v silném bezdrátovém rušení můžou chovat nepředvídatelně. Další informace najdete v článku Wi-Fi a Bluetooth: Možné zdroje bezdrátového rušení.

Spusťte Mac v bezpečném režimu

Pokud se problém nevyřeší ani jedním z uvedených postupů, spusťte Mac v bezpečném režimu, abyste vyloučili, že příčinou je software jiných výrobců.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: