Izolování problémů v Mac OS X

Tady uvedeným postupem můžete zjistit základní příčinu problému nebo alespoň určit pořadí událostí, které problém způsobují. Tento přístup vám pomůže vyřešit problém, najít další články podpory, napsat lepší příspěvek do diskuzí Apple nebo komunikovat s technickou podporou AppleCare.

Začněte tím, že si položíte základní otázky o problému, které vám ho pomůžou popsat:

Jak se problém projevuje?

Při zodpovídání této otázky nezapomeňte uvést veškeré výstrahy nebo chybové zprávy, které se při problému vyskytnou. Nezapomeňte popsat veškeré neočekávané chování hardwaru nebo softwaru a veškeré další relevantní informace.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí číst protokoly, by si je měli prostudovat v Informacích o systému a zjistit, jestli neobsahují nějaké relevantní údaje. Pokud nemáte se čtením protokolů žádné zkušenosti, je obvykle nejlepší je ignorovat a zabývat se jimi jenom v případě, že dostanete pokyn vyhledat konkrétní zprávu.

Kdy k problému dochází?

 • Pokud dokážete identifikovat pořadí událostí, které k problému vedly, nezapomeňte je všechny zdokumentovat.
 • Pokud to vypadá, že k problému dochází v určitých časových intervalech, nezapomeňte tyto časy zaznamenat. Dochází k problému jenom v určitou dobu (například denně v 9:00) nebo pravidelně (například každých 47 minut)?
 • Pokud k problému dochází tak nepravidelně, že nedokážete popsat, kdy nastává, použijte níže uvedená doporučení, která ho pomůžou řešit průběžně. Vždy proveďte určité změny a potom sledujte, jestli problém přestane.
 • Pokud k potížím dojde při spuštění počítače vzápětí po instalaci softwaru jiného výrobce, zjistěte, jaké máte možnosti.
 • Můžete taky řešit veškeré další potíže, ke kterým dochází při spouštění.

Pokud tato doporučení váš problém nevyřeší, obraťte se na AppleCare nebo nejbližšího autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Kdy k problému začalo docházet?

Poznamenejte si veškeré nedávné změny v počítači a jeho softwaru. Mohly by mít totiž na problém vliv. Byl nainstalován nějaký nový software nebo hardware?

Prověřte dokumentaci

Jakmile budete schopni problém popsat, prověřte známé zdroje dokumentace a zkuste vyhledat klíčové termíny, které se vám podařilo identifikovat.

Pokud je problémem postižena nějaká aplikace, nejdřív si prostudujte veškeré soubory „Read Me“, které k ní patří. V těch by mohly být popsány známé potíže.

Pokud se problém týká produktu jiného výrobce, navštivte webové stránky daného výrobce nebo vydavatele a zkuste na nich vyhledat související informace.

Máte aktualizovaný software a firmware?

Obecným pravidlem je používat nejnovější verze softwaru společnosti Apple a jiných výrobců, aby byla zajištěna co nejlepší kompatibilita. Zajistěte taky, abyste měli aktualizovaný firmware počítače.

Jedná se o problém softwaru nebo hardwaru?

Věnujte pozornost důležitým vodítkům.

 • Pokud to vypadá, že se problém týká určité aplikace nebo funkce Mac OS X, řešte nejdřív problém se softwarem a pak teprve s hardwarem.
 • Pokud k potížím dochází při startu počítače (pokud jde počítač vůbec zapnout), řešte nejdřív problém se softwarem a pak teprve s hardwarem.
 • Pro další potíže, nebo pokud řešení potíží se softwarem nepřinese řešení, použijte zbývající část tohoto dokumentu.

Pomocí Diskové utility zkontrolujte, jestli nejsou chyby na disku nebo zda nejsou potíže s oprávněními.

Takové potíže můžou přispívat k výskytu dalších symptomů, ale obvykle se snadno řeší.

Můžete problém izolovat na hardwarové zařízení?

Potíže s hardwarovým zařízením můžou někdy vypadat jako potíže se softwarem, avšak nejde je pomocí odstraňování potíží se softwarem vyřešit. Eliminujte jako příčinu hardware (nebo naopak izolujte jako příčinu software):

 1. Odpojte externí zařízení. Pokud máte počítač iBook nebo PowerBook, odpojte veškerá externí zařízení. V případě iMacu odpojte všechna zařízení kromě klávesnice a myši Apple. V případě Power Macu odpojte všechna externí zařízení kromě jednoho displeje (který by měl být připojený k originálnímu vestavěnému video portu) a originální klávesnice a myši Apple. Pokud se tímto problém vyřeší, postupně zařízení znova připojujte (pokud to zařízení vyžaduje, počítač vypněte) a snažte se přesněji izolovat problém.
 2. Pokud bylo s počítačem dodáno CD s nástrojem Apple Hardware Test, vložte ho do mechaniky. Použijte rozšířený test. Pokud jsou nalezeny nějaké potíže, přejděte ke kroku 3 nebo kontaktujte AppleCare či nejbližšího autorizovaného poskytovatele servisu Apple a podle potřeby si dohodněte provedení diagnostiky a servisu.
 3. Vypněte počítač a odeberte veškerou dodatečnou paměť jiných výrobců, rozšiřující karty, dodatečné pevné disky nebo jiné upgrady interního hardwaru. Pokud si touto operací nejste jistí, může vám pomoct autorizovaný poskytovatel servisu Apple. Pokud problém nesouvisí s hardwarem Apple, může vám být naúčtován servisní poplatek. Tento krok taky můžete přeskočit a přejít do části „Přeinstalace Mac OS X“ níže.
  • Pokud je problém vyřešen, připojte postupně všechna svá zařízení. Pokud se problém vyskytne znova, odeberte zařízení přidané jako poslední. Pokud problém opět zmizí, podařilo se vám identifikovat příčinu. Pokud byl se zařízením dodaný nějaký software, zkuste ho smazat a znovu nainstalovat. Můžete taky kontaktovat dodavatele nebo výrobce daného zařízení a vyžádat si pokyny pro řešení potíží.
  • Zařízení je vhodné otestovat na všech dostupných portech, na kterých ho jde používat. Pokud USB zařízení funguje na USB portu 1, ale ne na USB portu 2, zkuste k tomuto druhému portu připojit ostatní zařízení. Je možné, že porty počítače nefungují správně.

Přeinstalace Mac OS X

Pokud problém přetrvává, mohlo by ho vyřešit přeinstalování Mac OS X.

 • V případě Mac OS X 10.6 stačí jednoduše provést jeho přeinstalaci z instalačního disku.
   
 • V případě Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 nebo 10.5 proveďte instalaci typu Archive and Install (Archivování a instalace).

  Tip: Po instalaci typu Archive and Install (Archivování a instalace) se sice nebudete moct vrátit ke svému předchozímu systému, ale můžete vybrat možnost Preserve existing Users & Network Settings (Zachovat stávající nastavení uživatelů a sítě), která zachová vaše původní aplikace, nastavení, dokumenty a uživatelské účty.

 • Přeinstalace Mac OS X 10.1.5 nebo staršího vyžaduje smazání systémového svazku. To je popsáno v následujícím odstavci.

Pokud problém přetrvává, proveďte zálohu veškerých nezbytných dat, spusťte počítač z instalačního nebo obnovovacího disku Mac OS X, smažte svazek Mac OS X, přeinstalujte Mac OS X a obnovte veškerý dodatečný software Apple.

Postupně znova nainstalujte dodatečný software a po každé instalaci restartujte počítač. V zájmu dosažení co nejlepších výsledků počítač po každé instalaci několik hodin používejte, abyste určili, který konkrétní software byl příčinou problému. Pokud vše přeinstalujete najednou, aniž byste si všimli, kdy se potíže vrátily, bude možná nutné proces opakovat.

Upozornění: Volba Erase and Install (Smazat a nainstalovat) před instalací Mac OS X kompletně smaže obsah zvoleného svazku. Před pokračováním své soubory nezapomeňte zálohovat.

Datum zveřejnění: