Když vás iTunes vyzvou k autorizaci vašeho počítače při pokusu o přehrání položek zakoupených v iTunes Storu

Pokud budete vyzvání k autorizaci vašeho počítače při pokusu o přehrání položek zakoupených v iTunes Storu, zkontrolujte, jestli jste do iTunes přihlášeni pod Apple ID, pomocí kterého jste obsah nakoupili.

iTunes vás můžou požádat o autorizaci vašeho počítače, než vám umožní přehrávat položky nakoupené v iTunes Storu. Přečtěte si, co dělat, když dosáhnete limitu autorizací.

Možná nebudete moct autorizovat svůj počítač kvůli potížím s účtem nebo s oprávněním ke složce. Tyto potíže můžete vyřešit následujícím postupem.

Funkce iTunes se můžou lišit podle země nebo oblasti.

Zkuste nákupy autorizovat pod jiným Apple ID

Pro zakoupení položek, které se pokoušíte přehrát, jste možná použili jiné Apple ID. To zkontrolujete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na položku a podíváte se, jestli se v místní nabídce zobrazí volba Odstranit stažené. Pokud volbu Odstranit stažené vidíte, jste přihlášení stejným Apple ID, které jste použili k nákupu položky. Klikněte na volbu Odstranit stažené a potom položku stáhněte znova.

Pokud volbu Odstranit stažené nevidíte, postupujte takto:

 1. Otevřete iTunes.
 2. V Knihovně vyhledejte skladbu zakoupenou v iTunes Storu a vyberte ji.
 3. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Úpravy > Informace.
 4. Klikněte na panel Soubor. Podívejte se vpravo od části „zakoupil“, kde uvidíte Apple ID, které jste k nákupu položky použili.
 5. Autorizujte počítač s použitím Apple ID z kroku 4 – mohli jste ho od nákupu změnit nebo jste mohli změnit heslo či přidruženou e-mailovou adresu. Jestli si heslo ke svému Apple ID nepamatujete, navštivte stránku iforgot.apple.com.

Pokud si nejste jistí, jestli se vaše Apple ID od nákupu položky změnilo, zkontrolujte historii nákupů pro Apple ID přidružené k dané položce a zkontrolujte, že je položka na seznamu nákupů.

Vypněte Řízení uživatelských účtů

V iTunes pro Windows můžete některé potíže s autorizací vyřešit resetováním funkce Řízení uživatelských účtů. Při resetování Řízení uživatelských účtů ve Windows 7 nebo novějších postupujte takto:

 1. Stiskněte na klávesnici klávesu Windows. Pokud na klávesnici klávesu Windows nemáte, stiskněte klávesy Ctrl+Esc.
 2. Klikněte na ikonu s lupou nebo vyhledávací pole. Zadejte do vyhledávacího pole UserAccountControlSettings.
 3. Klikněte na položku UserAccountControlSettings.
 4. Budete-li dotázáni, zda chcete povolit této aplikaci provádět změny v počítači, klikněte na Ano.
 5. Přesuňte posuvník do dolní polohy.
 6. Klikněte na OK.
 7. Budete-li dotázáni, zda chcete povolit této aplikaci provádět změny v počítači, klikněte na Ano.
 8. Restartujte počítač.

Pak Řízení uživatelských účtů zase přepněte na původní nastavení.

 1. Stiskněte na klávesnici klávesu Windows. Pokud na klávesnici klávesu Windows nemáte, stiskněte klávesy Ctrl+Esc.
 2. Klikněte na ikonu s lupou nebo vyhledávací pole. Zadejte do vyhledávacího pole UserAccountControlSettings.
 3. Klikněte na položku UserAccountControlSettings.
 4. Přesuňte posuvník zpět do polohy požadovaného nastavení.
 5. Klikněte na OK.
 6. Restartujte počítač.
 7. Zkuste autorizovat počítač ještě jednou.

Odstranění složky SC Info

iTunes ve vašem počítači používají ke své činnosti složku SC Info. Můžete zkusit autorizovat počítač k přehrávání zakoupeného obsahu po odstranění této složky. iTunes ji poté vytvoří znovu.

Odstranění složky SC Infov macOS High Sierra nebo starším

 1. Ukončete iTunes a veškeré další otevřené aplikace, až bude otevřený jenom Finder.
 2. Na řádku nabídek nahoře na obrazovce počítače zvolte Otevřít > Otevřít složku.
 3. V okně zadejte /Users/Shared/SC Info a klikněte na Přejít. Pokud vidíte zprávu oznamující, že „Složka nebyla nalezena“, proveďte tento postup a vytvořte složku /Users/Shared/ nebo pro tuto složku nastavte potřebná oprávnění.
 4. Pokud Finder ještě není nastavený na zobrazení sloupců, nastavte ho tak. Na řádku nabídek navrchu obrazovky zvolte Zobrazení > Sloupce.
 5. Najděte složku SC Info. Přetáhněte ji do koše.
 6. Restartujte počítač.
 7. Otevřete iTunes.
 8. Zkuste autorizovat počítač ještě jednou. Pokud máte více Apple ID, autorizujte počítač pro každé z nich.

Odstranění složky SC Info ve Windows

 1. Ukončete iTunes.
 2. Stiskněte na klávesnici klávesu Windows. Pokud na klávesnici klávesu Windows nemáte, stiskněte klávesy Ctrl+Esc.
 3. Klikněte na ikonu s lupou nebo vyhledávací pole. Do vyhledávacího pole napište %ProgramData% a stiskněte klávesu Enter.
 4. Zobrazte skryté soubory:
  Windows 10: Klikněte na Zobrazení a vyberte „Skryté položky“.
  Windows 8: Klikněte na Zobrazení a pak na Možnosti. Na kartě Zobrazení zvolte možnost „Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky“.
  Windows 7: Klikněte na Uspořádat a potom na „Možnosti složky a hledání“. Na kartě Zobrazení zvolte možnost „Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky“.
 5. Otevřete složku Apple Computer a pak složku iTunes.
 6. Klikněte pravým tlačítkem na složku SC Info a v kontextové nabídce vyberte Odstranit.
 7. Restartujte počítač.
 8. Otevřete iTunes.
 9. Zkuste autorizovat počítač ještě jednou. Pokud máte více Apple ID, autorizujte počítač pro každé z nich.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: