OS X: Co když obrázky z iPhota nejsou vidět v jiných aplikacích

V aplikacích jako iMovie nebo Mail se někdy nemusí zobrazovat fotky nebo obrázky, které jsou uložené v iPhotu.

Pokud zkoušíte v jiné aplikaci použít knihovnu iPhota, ale místo narážíte na některý z následujících problémů, vyřešte ho postupem popsaným v tomto článku.

 • Na kartě Fotografie v iTunes chybí název jednoho nebo několika alb iPhota.
 • V aplikacích jako Mail nebo Safari se na panelu fotek v prohlížeči médií nezobrazují fotky nebo alba.
 • Při zobrazení panelu fotek v iDVD se zobrazí zpráva „Launch iPhoto to populate this list“ (Načtěte seznam otevřením iPhota).
 • Při výběru fotek na panelu Fotografie v iMovie se zdá, že jedna nebo několik fotek nebo alb chybí.
 • V předvolbách systému se na panelu Plocha a spořič v Nastavení nebo Možnostech nezobrazují fotky nebo alba.

Zkontrolujte, zda máte aktuální software

Pomocí Aktualizace softwaru zkontrolujte, že jsou OS X, iPhoto a další aplikace aktuální. Nainstalujte všechny uvedené aktualizace. Potom otevřete iPhoto a jiné aplikace a podívejte se, jestli se problém vyřešil.

Otevřete iPhoto

Otevřete iPhoto a zkontrolujte, že se v něm zobrazují alba a fotky. Pokud se fotky v iPhotu nezobrazují, neuvidíte je ani v jiných aplikacích.

Nemůže-li iPhoto najít knihovnu, vytvoří novou, prázdnou. Pokud své fotky nevidíte, zkontrolujte, že je v iPhotu nastavené používání dříve vytvořené knihovny, ve které jsou fotky:

 1. Při otevření iPhota podržte stisknutou klávesu Alt. iPhoto zobrazí všechny soubory vlastních knihoven, které v počítači najde.
 2. Vyberte knihovnu a klikněte na tlačítko Vybrat.

Pokud máte knihovnu iPhota uloženou na externím disku, který se nezobrazuje, přesvědčte se, že je připojený a zapnutý. Klikněte na tlačítko Jiná knihovna a ručně najděte a vyberte knihovnu.

Pokud se fotky v iPhotu stále nezobrazují, použijte k vyhledání dalších souborů knihoven iPhota Spotlight nebo Finder. Zkontrolujte, jestli jste knihovnu iPhota náhodou nepřesunuli jinam, třeba do domovské složky, složky Dokumenty nebo na plochu.

Zkontrolujte knihovnu iPhota

Zkontrolujte ve Finderu, jestli cesta ke knihovně iPhota neobsahuje ampersand (&). Knihovnu iPhota jste mohli přesunout třeba do složky „Fotky & filmy“ nebo na jednotku „Mac & data“ (název obsahuje ampersand). Jestli je to tak, odstraňte ampersand z názvu svazku nebo složky. Knihovnu iPhota také můžete přemístit do jiné složky nebo jednotky, která v názvu nemá ampersand.

Podívejte se, jestli název některého alba (včetně dynamických alb) v seznamu zdrojů iPhota neobsahuje speciální znaky. Speciálními znaky jsou jakékoli znaky kromě písmen a číslic, například ampersand. Příklady dalších speciálních znaků jsou ^*$#(). Máte-li alba se speciálními znaky, odstraňte je z názvu a podívejte se, jestli se tím problém vyřešil.

Znovu vytvořte související soubory

iPhoto dává ostatním aplikacím vědět o dostupných fotkách a filmech. Tyto informace ukládá do dvou souborů.

Napřed odstraňte soubor předvoleb iApps (soubor plist), ze kterého se jiné aplikace dozví, kde je uložená knihovna iPhota a jiné soubory.

 1. Klikněte na ikonu Finderu v Docku.
 2. Podržte klávesu Alt a klikněte na nabídku Otevřít.
 3. V nabídce Otevřít vyberte Knihovna.
 4. V otevřeném okně najděte složku Preferences.
 5. Ve složce Preferences najděte soubor com.apple.iApps. Přetáhněte soubor do koše a restartujte počítač.
 6. Znovu vygenerujte soubor tím, že otevřete iPhoto a iTunes.
 7. Ukončete iPhoto a iTunes. Pak se podívejte, jestli už se obrázky z iPhota zobrazují v jiných aplikacích.

Pokud se stále nezobrazují, odstraňte XML soubor knihovny iPhota. Je to prostý výčet položek v knihovně iPhota.

 1. Ukončete všechny otevřené aplikace.
 2. Ve Finderu najděte knihovnu iPhota (obvykle je ve složce Obrázky pod domovskou složkou).
 3. Pravým tlačítkem (nebo s podrženou klávesou Ctrl) klikněte na ikonu knihovny iPhota a v nabídce zkratek vyberte Zobrazit obsah balíčku.
 4. V otevřeném okně najděte soubor AlbumData.xml.
 5. Soubor AlbumData.xml přetáhněte ze složky Knihovna iPhoto na plochu.
 6. Otevřete iPhoto.
 7. V nabídce Soubor vyberte Nové album. Tím dáte iPhotu příkaz, aby aktualizovalo nebo vytvořilo XML soubor knihovny iPhota. 
 8. Ukončete iPhoto.

Podívejte se, jestli se už obrázky z iPhota zobrazují v jiných aplikacích.

Zkontrolujte klíčová slova iPhota

V ojedinělých případech se může stát, že zobrazování knihovny iPhota v jiných aplikacích brání nesprávně vytvořené klíčové slovo. Pokud jste vyzkoušeli ostatní kroky popsané v tomto článku, zkuste přejmenovat klíčová slova iPhota.

 1. Otevřete iPhoto.
 2. V nabídce Okno vyberte Spravovat klíčová slova.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit klíčová slova.
 4. Přejmenujte všechna klíčová slova (stačí k názvu každého klíčového slova přidat třeba 1).
 5. Ukončete iPhoto.
 6. Otevřete aplikace iLife a podívejte se, jestli funguje procházení knihovny iPhota.

Některé importované fotky u sebe mohou mít klíčová slova v datech EXIF vložených fotoaparátem. Při importu fotek se iPhoto pokusí přidat klíčová slova do seznamu těchto slov. Pokud klíčové slovo obsahuje neobvyklý znak nebo je nějak poškozené, může to způsobit nečitelnost XML souboru knihovny iPhota. Jestliže k tomu dojde, zobrazí se v jiných aplikacích prázdný seznam fotek. Problém můžete opravit přejmenováním klíčových slov. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: