GarageBand: Smyčky vytvořené z vícezáznamových nahrávek jsou někdy krátké

Smyčky, které přidáte do knihovny z vícezáznamových nahrávek skutečných nástrojů, mohou být v některých případech kratší, než by měly být.

K tomu může dojít, pokud použijete poslední záznam z vícezáznamové nahrávky skutečných nástrojů, kde jste zastavili nahrávání před koncem cyklického regionu. Zabránit tomu můžete tak, že vždy umožníte, aby se přehrávací hlava vrátila na začátek cyklického regionu, než nahrávání zastavíte. Pokud nebude nahrávání v novém cyklu určitou dobu pokračovat, nevytvoří se nový záznam, takže by to nemělo vést k nežádoucímu nadbytečnému záznamu.

Datum zveřejnění: