Informace o bezpečnostním obsahu iOS 8.1

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah iOS 8.1.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

iOS 8.1

 • Bluetooth

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Podvodné vstupní zařízení Bluetooth může obejít párování.

  Popis: U Bluetooth Low Energy doplňků třídy HID (Human Interface Device) byla povolená nešifrovaná připojení. Když se iOS zařízení spárovalo s takovým doplňkem, útočník mohl legitimní doplněk napodobit, a navázat tak spojení. Problém byl vyřešen odmítáním nešifrovaných spojení HID.

  CVE-ID

  CVE-2014-4428 : Mike Ryan z týmu iSEC Partners

 • House Arrest

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Soubory přenesené do zařízení se někdy zapisují s nedostatečnou šifrovací ochranou.

  Popis: Aplikace mohly do adresáře Dokumenty přenášet soubory a potom je zašifrovat klíčem, který byl chráněn pouze hardwarovým UID. Problém byl vyřešen zašifrováním přenášených souborů klíčem, který je chráněn hardwarovým UID i kódem uživatele.

  CVE-ID

  CVE-2014-4448 : Jonathan Zdziarski a Kevin DeLong

 • Přístup k datům iCloudu

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník s privilegovanou pozicí v síti může donutit klienty s přístupem k datům na iCloudu ke zveřejnění citlivých informací.

  Popis: V klientech pro přístup k datům z iCloudu existovala slabina v ověřování certifikátů TLS. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování certifikátů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4449 : Carl Mehner z USAA

 • Klávesnice

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Funkce QuickType si mohla zapamatovat přihlašovací údaje uživatele.

  Popis: Funkce QuickType si mohla během přepínání mezi prvky zapamatovat přihlašovací údaje uživatele. Problém byl napraven tím, že QuickType si teď nepamatuje pole, u kterých je zakázané automatické vyplňování, a že po přepnutí mezi vstupními prvky DOM ve starším WebKitu se daná kritéria použijí vždy znovu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4450

 • Zabezpečený přenos

  K dispozici pro: iPhone 4s a novější, iPod touch (5. generace) a novější, iPad 2 a novější

  Dopad: Útočník může dešifrovat data chráněná protokolem SSL.

  Popis: Byly zaznamenány útoky na důvěrnost protokolu SSL 3.0 v situaci, kdy šifrovací sada používala blokovou šifru v režimu CBC. Útočník mohl zablokovat pokusy o přihlášení přes protokol TLS 1.0 nebo vyšší, a tím vynutit používání protokolu SSL 3.0 i v případě, kdy server podporoval lepší verzi TLS. Problém byl vyřešen vypnutím šifrovací sady CBC v případě, že selže pokus o připojení přes TLS.

  CVE-ID

  CVE-2014-3566 : Bodo Moeller, Thai Duong a Krzysztof Kotowicz z týmu Google Security

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: