Kde můžu používat Návrhy Spotlightu?

Kromě vyhledávání v zařízení nyní Spotlight na mnoha místech zobrazuje návrhy z internetu, iTunes, App Storu, míst v okolí a dalších zdrojů. Přečtěte si, jak můžete získat Návrhy Spotlightu.

Když vyhledáváte pomocí Spotlightu, můžete v níže uvedených zemích získat Návrhy Spotlightu1. Musíte také používat jazyk, který je pro vaši zemi uvedený.

Země Jazyk
Austrálie Angličtina
Rakousko Němčina
Belgie
  • Nizozemština
  • Francouzština
Kanada
  • Angličtina
  • Francouzština
Francie Francouzština
Německo Němčina
Irsko Angličtina
Itálie Italština
Japonsko2 Japonština
Nizozemsko Nizozemština
Nový Zéland Angličtina
Španělsko Španělština
Švýcarsko
  • Francouzština
  • Němčina
  • Italština
Spojené království Angličtina
Spojené státy americké Angličtina
  1. Návrhy filmů jsou k dispozici jen v USA.
  2. V Japonsku nejsou k dispozici návrhy map.
Datum zveřejnění: