Ovládání Macu pomocí příkazů diktování

Pomocí příkazů funkce Diktování můžete Macu říkat, které akce má provádět.

Když si zapnete funkci Diktování, můžete zadávat text do Macu tím, že ho nadiktujete. Kromě toho ale můžete i říkat, co má Mac dělat, třeba „odvolat“ provedenou akci nebo „označit předchozí větu“.

Zapnutí příkazů diktování

Většina příkazů diktování se zapne automaticky při zapnutí vylepšeného diktování:

 1. Vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a potom na Diktování.
 2. Zapněte Diktování a vyberte volbu „Používat vylepšené diktování“.

Prohlídněte si seznam příkazů a vyberte ty, které chcete používat:

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.
 2. Z kategorií vlevo vyberte Diktování. Potom klikněte na tlačítko Příkazy pro Diktování.
 3. Zobrazí se seznam příkazů diktování. Pomocí zaškrtávacích políček můžete příkazy zapínat nebo vypínat. Po kliknutí na příkaz se dozvíte, jakými frázemi se dá aktivovat. Například příkaz „Odvolat akci“ se dá provést různými frázemi, třeba „Zrušit“ nebo „Vrátit“. 

  Další příkazy zapnete volbou „Zapnout pokročilé příkazy“.

Používání příkazů diktování

Až budete chtít použít některý ze zapnutých příkazů, nejdřív dejte Macu najevo, že má poslouchat příkazy diktování:

 • Stiskněte klávesovou zkratku pro spuštění diktování. Výchozí zkratka je Fn Fn (dvakrát stiskněte klávesu Fn).
 • Nebo můžete zapnout volbu „Zapnout klíčovou frázi pro diktování“, kterou najdete vedle tlačítka Příkazy pro Diktování. Když potom vyslovíte klíčovou frázi pro diktování, Mac pozná, že po této frázi bude následovat příkaz diktování.

Teď řekněte kteroukoli frázi, která aktivuje příkaz diktování. Můžete dokonce říct i „Zobrazit příkazy“ a otevřít tak okno se všemi dostupnými příkazy.

Vytváření vlastních příkazů

Po výběru volby „Zapnout pokročilé příkazy“ se pod seznamem příkazů zobrazí tlačítko Přidat .

 1. Kliknutím na tlačítko Přidat  přidáte do seznamu příkazů „nedefinovaný příkaz“.
 2. Kliknutím nedefinovaný příkaz vyberte a nastavte u něj tyto volby:
  • Když řeknu: Zadejte slovo nebo frázi, po jejichž vyslovení se má provést akce.
  • Při používání: Zvolte, zda má Mac provést tuto akci jenom při používání konkrétní aplikace.
  • Provést: Vyberte akci, která se má provést. Takto můžete otevřít položku ve Finderu, otevřít URL adresu, vložit text, vložit data ze schránky, stisknout klávesovou zkratku, vybrat položku v nabídce nebo spustit sled úloh Automatoru.

Další informace o diktování zobrazíte tím, že na řádku nabídek Finderu vyberete Nápověda a vyhledáte „diktování“.

Datum zveřejnění: