Bezdrátový roaming v podnikových sítích

Přečtěte si, jak zařízení s iOS a iPadOS využívají roaming v podnikových Wi-Fi sítích.


Tento článek je určený pro správce systému ve školách, firmách nebo jiných organizacích.

Tyto informace platí pro následující zařízení s iOS nebo iPadOS:

 • iPhone 5s a novější 
 • iPod touch (6. generace)
 • iPad Pro a novější
 • iPad Air a novější
 • iPad mini 2 a novější
 • iPad (5. generace nebo novější)


Aktivační hranice

Jedná se o minimální intenzitu signálu, kterou klient potřebuje pro udržení připojení. 

iPhony, iPady a iPody touch monitorují a udržují připojení k BSSID (Basic Service Set Identifier), dokud RSSI (Received Signal Strength Indicator) nepřekročí −70 dBm. Pak zařízení vyhledá BSSID roamingových kandidátů pro nové ESSID (Extended Service Set Identifier).

Mějte to na paměti při navrhování bezdrátových sítí a počítání překrývání jejich signálu. Například můžete mít síť 5GHz buněk, které mají překryv −67 dBm. V tomto případě zařízení udržuje připojení k BSSID déle, než byste očekávali. Je to proto, že zařízení používá hodnotu −70 dBm jako práh pro přepnutí. Pokud bude RSSI daného BSSID vyšší než −65 dBm, zařízení bude preferovat 5GHz síť.

Nezapomeňte použít k měření překrývání signálu buněk cílové zařízení. Antény notebooků jsou mnohem větší a výkonnější než antény ve smartphonu nebo tabletu. Pokud tedy k měření překrývání použijete notebook, hranice buněk pro iPhony a iPady budou odlišné.


Roamingové skenování

Při této operaci stanice zjišťují přístupové body (AP) podporující aktuální ESSID. Stanice prohledá všechny dostupné kanály buď v pásmu 2,4 GHz, nebo 5 GHz.

Roamingové skenování probíhá rychleji, pokud v řídicí rovině povolíte 802.11k. Je to užitečné proto, že iPhony, iPady a iPody touch používají při skenování a posuzování skenování prvních šest záznamů v hlášení sousedních cílů. Pokud 802.11k nezapnete, musí iOS provádět skenování metodičtěji. Proces zjišťování se tím může o několik sekund prodloužit.

Uživatel například během volání může přejít na druhou stranu budovy. Když zařízení překročí prahovou hodnotu −70 dBm, začne vyhledávat roamingové cíle. Pokud použije hlášení sousedních cílů poskytnuté technologií 802.11k, najde přístupové body podporující aktuální ESSID na třech kanálech. Tyto kanály ihned prohledá, zjistí, že přístupový bod na kanálu má vhodnou sílu signálu, a naváže roaming. Pokud nezapnete 802.11k, klient musí při hledání roamingového cíle prohledávat každý kanál v každém pásmu. Proces se tím může o několik sekund prodloužit.


Kritéria výběru roamingového kandidáta

Tyto informace vám můžou pomoct při návrhu bezdrátové sítě, která podporuje služby v reálném čase, například hlasové služby a služby videa. iOS zohledňuje informace sdílené sítěmi o využití kanálů a množství přidružených klientů. iOS používá tyto podrobnosti společně s měřením síly signálu (RSSI) k hodnocení kandidátských sítí. Sítě s vyšším skóre nabízejí lepší výkon Wi-Fi.

Pokud je stejně ohodnoceno více 5Ghz sítí SSID, iOS vybere síť na základě následujících kritérií:

 • 802.11ax je lepší než 802.11ac
 • 802.11ac je lepší než 802.11n nebo 802.11a
 • 802.11n je lepší než 802.11a
 • Šířka kanálu 80 MHz je lepší než 40 MHz nebo 20 MHz
 • Šířka kanálu 40 MHz je lepší než 20 MHz

iOS a iPadOS vybírají cílová BSSID podle těchto kritérií:

 • Jestli klient odesílá nebo přijímá posloupnosti datových paketů 802.11
 • Rozdíl v síle signálu oproti RSSI aktuálního BSSID

Když zařízení odesílá nebo přijímá data, vybere cílová BSSID, jejichž RSSI je minimálně o 8 dB větší než RSSI aktuálního BSSID. Když zařízení data neodesílá ani nepřijímá, použije rozdíl 12 dB.

Příklad: RSSI aktuálního připojení může během hlasového volání přes WLAN (VoWLAN) klesnout na –75 dBm. Když tato situace nastane, zařízení vyhledá BSSID s hodnotou RSSI alespoň –67 dBm.

Když volání skončí a zařízení přestane odesílat nebo přijímat data, vyhledá BSSID s RSSI alespoň –63 dBm. Nezapomeňte, že rámce správy a řídicí rámce 802.11 se jako data nepočítají. 


Roamingový výkon

Roamingový výkon je doba, kterou klient potřebuje na ověření u nového BSSID. K ověření je nutné, aby klient našel platného roamingového kandidáta a pak rychle dokončil proces roamingu. V opačném případě uživatel zaznamená přerušení služby. 

Při roamingu se klient ověřuje u nového BSSID a ruší ověření u aktuálního BSSID. Doba trvání závisí na zabezpečení a na způsobu ověřování, který používáte.

Pokud používáte ověřování založené na 802.1X, musí klient dokončit výměnu klíčů EAP, než u BSSID zruší ověření. V závislosti na infrastruktuře ověřování prostředí to může trvat několik sekund. Když tato situace nastane, uživatel zaznamená výpadek služby.

Pokud používáte ověřování založené na 802.11r, klient může v potenciálních přístupových bodech provést předběžné ověření. Doba ověřování se tím zkrátí na milisekundy a není pravděpodobné, že by uživatel zaznamenal výpadek služby.


Použití skeneru Wi-Fi v Nastavení AirPortu

Aplikace Nastavení AirPortu obsahuje Skener Wi-Fi, který zaznamenává stav sítě z pohledu zařízení. Správci můžou jeho prostřednictvím ověřovat pohled klienta na síť v konkrétní lokalitě.

Nejpřesnějších výsledků dosáhnete, když použijete skener Wi-Fi na stejném modelu iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, který budou mít vaši uživatelé.

 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení klepněte na Nastavení AirPortu a zapněte Wi-Fi Scanner (Skener Wi-Fi).
 2. Otevřete aplikaci Nastavení AirPortu a klepněte na Skener Wi-Fi.
 3. Pomocí posuvníku nastavte dobu trvání skenování až 60 sekund. Ve výchozím nastavení běží skener Wi-Fi bez přerušení. 
 4. Spusťte skenování klepnutím na Skenovat. V Nastavení AirPortu se vypíšou všechna nalezená SSID. Součástí seznamu jsou i skryté sítě, u kterých je uvedeno „Network name unavailable (Název sítě není k dispozici)“. Chcete-li skenování zastavit, klepněte na Zastavit.

  Nastavení AirPortu skenuje všechna pásma, která jsou k dispozici, ve čtyřsekundových intervalech. Podnikové sítě s více přístupovými body budou seskupeny podle BSSID. Skener zobrazuje informace o těchto položkách:
  • SSID
  • BSSID
  • Poslední RSSI
  • Kanál
  • Čas posledního nalezení
 5. Pokud chcete zobrazit protokol trasování výsledků hledání SSID a BSSID, klepněte na SSID. V protokolu trasování se zobrazí datum a čas skenování spolu s kanálem a RSSI.
 6. Po dokončení skenování můžete výsledky sdílet. Klepněte na tlačítko Zpět , potom na tlačítko Sdílet , a poté vyberte možnost.

Nastavení AirPortu odešle výsledky jako seznam hodnot oddělených čárkou:

SSID, BSS, RSSI, Channel, time

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07"

První řádek obsahuje záhlaví sloupce s poli pro SSID, BSS, RSSI, kanál a čas. Pokud chcete výsledky analyzovat nebo zobrazit jako graf, importujte seznam do tabulkového procesoru nebo jiného nástroje.

Datum zveřejnění: