Bezdrátový roaming ve firmách

Přečtěte si, jak funguje roaming iOS zařízení v prostředí s firemní Wi-Fi.

 Tento článek je určený pro správce systému ve školách, firmách nebo jiných organizacích.

Tyto informace se vztahují na následující zařízení s iOS 8 nebo novějším:

 • iPhone 5s a novější
 • iPad Pro a novější
 • iPad Air a novější
 • iPad mini 2 a novější
 • iPad (5. generace a novější)
 • iPod touch (6. generace)

Aktivační hranice

Jedná se o minimální intenzitu signálu, kterou klient potřebuje pro udržení připojení. 

iOS klienti monitorují a udržují připojení k BSSID (Basic Service Set Identifier), dokud RSSI (Received Signal Strength Indicator) nepřekročí -70 dBm. iOS pak hledá BSSID roamingových kandidátů pro nové ESSID (Extended Service Set Identifier).

Mějte to na paměti při navrhování bezdrátových sítí a počítání překrývání jejich signálu. Můžete například navrhnout 5GHz buňky s překrýváním -67 dBm. V tomto případě iOS klient udržuje připojení k BSSID déle, než byste očekávali. Je to proto, že iOS používá hodnotu -70 dBm jako aktivační. Pokud je RSSI BSSID větší než -65 dBm, iOS klient upřednostňuje 5GHz síť.

Nezapomeňte použít k měření překrývání signálu buněk cílové zařízení. Antény notebooků jsou mnohem větší a výkonnější než antény ve smartphonu nebo tabletu. Pokud tedy k měření překrývání použijete notebook, hranice buněk iOS zařízení budou jiné, než očekáváte.

Roamingové skenování

Při této operaci stanice zjišťují přístupové body (AP) podporující aktuální ESSID. Stanice kontrolují všechny dostupné kanály buď v pásmu 2,4 GHz, nebo v pásmu 5 GHz.

Roamingové skenování probíhá rychleji, pokud v řídicí rovině povolíte 802.11k. Je to užitečné proto, že iOS upřednostňuje skenování podle prvních šesti záznamů v hlášení sousedních cílů a posuzuje je. Pokud 802.11k nezapnete, musí iOS provádět skenování metodičtěji. Proces zjišťování se tím může o několik sekund prodloužit.

Uživatel například během volání může přejít na druhou stranu budovy. Když zařízení překročí prahovou hodnotu -70 dBm, začne vyhledávat roamingové cíle. Pokud použije hlášení sousedních cílů poskytnuté technologií 802.11k, najde přístupové body podporující aktuální ESSID na třech kanálech. Tyto kanály ihned prohledá, zjistí, že přístupový bod na kanálu má vhodnou sílu signálu, a naváže roaming. Pokud nezapnete 802.11k, klient musí při hledání roamingového cíle prohledávat každý kanál v každém pásmu. Proces se tím může o několik sekund prodloužit.

Kritéria výběru roamingového kandidáta

Tyto informace vám můžou pomoct při návrhu bezdrátové sítě, která podporuje služby v reálném čase, například hlasové služby a služby videa. 

V iOS 8 nebo novějším vyberte cílová BSSID podle těchto kritérií:

 • Jestli klient odesílá nebo přijímá posloupnosti datových paketů 802.11
 • Rozdíl v síle signálu oproti RSSI aktuálního BSSID

Když klient odesílá nebo přijímá data, vybere cílová BSSID, jejich RSSI je minimálně o 8 dB větší než RSSI aktuálního BSSID. Když klient data neodesílá ani nepřijímá, používá rozdíl 12 dB.

Příklad: RSSI aktuálního připojení může během hlasového volání přes WLAN (VoWLAN) klesnout na -75 dBm. Když tato situace nastane, iOS 8 nebo novější hledá BSSID s RSSI alespoň -67 dBm.

Když volání skončí a klient přestane odesílat nebo přijímat data, iOS 8 nebo novější hledá BSSID s RSSI alespoň -63 dBm. Nezapomeňte, že rámce správy a řídicí rámce 802.11 se jako data nepočítají. 

Roamingový výkon

Jedná se o dobu, kterou klient potřebuje na ověření u nového BSSID. Podmínkou ověření je, aby klient našel platného roamingového kandidáta a pak rychle dokončil roamingový proces. V opačném případě uživatel zaznamená výpadek služby. 

Při roamingu se klient ověřuje u nového BSSID a ruší ověření u aktuálního BSSID. Doba trvání závisí na zabezpečení a na způsobu ověřování, který používáte.

Pokud používáte ověřování založené na 802.1X, musí klient dokončit výměnu klíčů EAP, než u BSSID zruší ověření. V závislosti na infrastruktuře ověřování prostředí to může trvat několik sekund. Když tato situace nastane, uživatel zaznamená výpadek služby.

Pokud používáte ověřování založené na 802.11r, klient může v potenciálních přístupových bodech provést předběžné ověření. Doba ověřování se tím zkrátí na milisekundy a není pravděpodobné, že by uživatel zaznamenal výpadek služby.

Skener Wi-Fi v Nastavení AirPortu

Nastavení AirPortu od společnosti Apple obsahuje skener Wi-Fi, který zaznamenává pohled klienta na síť. Správci můžou jeho prostřednictvím ověřovat pohled klienta na síť v konkrétní lokalitě.

Pokud chcete dosáhnout přesných výsledků, používejte skener Wi-Fi na vyhrazeném zařízení se stejným modelem jako příslušný iOS klient.

Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Nastavení AirPortu a zapněte skener Wi-Fi.

Pak otevřete Nastavení AirPortu a klepněte na Hledání Wi-Fi.

Ve výchozím nastavení běží skener Wi-Fi bez přerušení. Pomocí posuvníku nastavte dobu trvání skenování až 60 sekund.

Spusťte skenování klepnutím na Skenovat. V Nastavení AirPortu se vypíšou všechna nalezená SSID. Součástí seznamu jsou i skryté sítě, u kterých je uvedeno „Název sítě není k dispozici“.

Nastavení AirPortu skenuje všechna pásma, která jsou k dispozici, ve čtyřsekundových intervalech. Podnikové sítě s více přístupovými body budou seskupeny podle BSSID. Skener zobrazuje informace o těchto položkách:

 • SSID
 • BSSID
 • Poslední RSSI
 • Kanál
 • Čas posledního nalezení

Pokud chcete zobrazit protokol trasování výsledků hledání SSID a BSSID, klepněte na SSID:

V protokolu trasování se zobrazí datum a čas skenování spolu s kanálem a RSSI.

Po dokončení skenování můžete výsledky sdílet. Jednoduše klepněte na ikonu sdílení () a pak vyberte jednu z těchto možností:

 • AirDrop
 • Zpráva
 • Mail
 • Kopírovat

Nastavení AirPortu odešle výsledky jako seznam hodnot oddělených čárkou:

SSID, BSS, RSSI, kanál, čas

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07"

První řádek obsahuje záhlaví sloupce s poli pro SSID, BSS, RSSI, kanál a datum. Pokud chcete výsledky analyzovat nebo zobrazit jako graf, importujte seznam do tabulkového procesoru nebo jiného nástroje.

Datum zveřejnění: