Když vás Apple Business Manager nebo Apple School Manager požádá o schválení nových podmínek

Apple čas od času aktualizuje licenční smlouvu k macOS, iOS nebo tvOS – často při vydání nové verze operačního systému. Po aktualizaci licenční smlouvy na software se administrátor Apple Business Manageru, administrátor Apple School Manageru nebo agent v Programu registrace zařízení musí přihlásit k webu programu a přečíst si a odsouhlasit aktualizované podmínky.

O administrátorech a agentech

Osoba, která provádí počáteční registraci do programu, taky jménem registrující se organizace přijímá následující podmínky:

  • Smlouva Programu registrace zařízení Apple, Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru
  • Licenční smlouva na software macOS
  • Licenční smlouva na software iOS
  • Licenční smlouva na software tvOS

Po dokončení registrace se tato osoba stane administrátorem v Apple School Manageru (ASM), Apple Business Manageru (ABM) nebo agentem v Programu registrace zařízení (DEP). V ASM nebo ABM tato osoba taky může určit až čtyři další administrátory. V programu DEP může být jenom jeden agent.

Přijetí aktualizovaných smluv

Když Apple některou z těchto smluv aktualizuje, musí se libovolný z administrátorů ASM nebo ABM nebo agent programu DEP přihlásit k webu programu a přijmout veškeré nové smlouvy.

Když smlouvy nepřijmete

Zařízení registrovaná do serveru MDM (správa mobilních zařízení) v rámci ASM, ABM nebo DEP nebudou ovlivněna. Když na zařízení smažete data a nastavení, zůstane nadále přiřazené k MDM serveru a při jeho nastavování se použijí stejná nastavení.

Do doby, než přijmete nové smlouvy, však budou platit tato omezení:

  • Učitelé a správci ASM můžou obnovovat uživatelská hesla a posílat nebo tisknout přihlašovací údaje, ale ostatní funkce webu budou zakázány.
  • Správci ABM můžou obnovovat uživatelská hesla a posílat nebo tisknout přihlašovací údaje, ale ostatní funkce webu budou zakázány.
  • Správci DEP (kromě agenta) se nebudou moct přihlásit k portálu DEP, dokud agent nepřijme aktualizované smlouvy.
  • V ASM, ABM a DEP nemůžete k MDM serveru přiřazovat nová zařízení, a to ani když jste vybrali možnost automatického přiřazování nových nákupů ke konkrétnímu MDM serveru.
  • MDM server může při komunikaci se servery správy zařízení Apple hlásit chybu, jako třeba „403 T_C_NOT_SIGNED“.
Datum zveřejnění: