Když vás Apple Business Manager nebo Apple School Manager požádá o schválení nových podmínek

Apple čas od času aktualizuje licenční smlouvu k macOS, iOS nebo tvOS – často při vydání nové verze operačního systému. Po aktualizaci licenční smlouvy na software se administrátor Apple Business Manageru, administrátor Apple School Manageru nebo agent v Programu registrace zařízení musí přihlásit k webu programu a přečíst si a odsouhlasit aktualizované podmínky.

O administrátorech a agentech

Osoba, která provádí počáteční registraci do programu, taky jménem registrující se organizace přijímá následující podmínky:

  • Smlouva Programu registrace zařízení Apple, Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru
  • Licenční smlouva na software macOS
  • Licenční smlouva na software iOS
  • Licenční smlouva na software tvOS

Po dokončení registrace se tato osoba stane administrátorem v Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru, respektive agentem v Programu registrace zařízení. V Apple School Manageru nebo Apple Business Manageru může tento člověk taky určit až čtyři další administrátory. V Programu registrace zařízení může být jenom jeden agent.

Přijetí aktualizovaných smluv

Když Apple některou z těchto smluv aktualizuje, musí se libovolný z administrátorů Apple School Manageru, Apple Business Manageru nebo agent Programu registrace zařízení přihlásit k webu programu a přijmout veškeré nové smlouvy.

Když smlouvy nepřijmete

Pro zařízení, která už jsou v Apple School Manageru, Apple Business Manageru nebo Programu registrace zařízení přiřazená k MDM serveru, se nic nemění. Když na zařízení smažete data a nastavení, zůstane nadále přiřazené k MDM serveru a při jeho nastavování se použijí stejná nastavení.

Do doby, než přijmete nové smlouvy, však budou platit tato omezení:

  • Učitelé a správci Apple School Manageru budou moct obnovovat uživatelská hesla a posílat nebo tisknout přihlašovací údaje, ale ostatní funkce webu budou vypnuté.
  • Správci Apple Business Manageru budou moct obnovovat uživatelská hesla a posílat nebo tisknout přihlašovací údaje, ale ostatní funkce webu budou vypnuté.
  • Správci Programu registrace zařízení (kromě agenta) se nebudou moct přihlásit k portálu programu, dokud agent nepřijme aktualizované smlouvy.
  • V Apple School Manageru, Apple Business Manageru a Programu registrace zařízení nebudete moct k MDM serveru přiřazovat nová zařízení, a to ani když jste vybrali možnost automatického přiřazování nových nákupů ke konkrétnímu MDM serveru.
  • MDM server může při komunikaci se servery správy zařízení Apple hlásit chybu, jako třeba „403 T_C_NOT_SIGNED“.
Datum zveřejnění: