O bezpečnostním obsahu Apple TV 7

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Apple TV 7.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Apple TV 7

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník může získat přihlašovací údaje k Wi-Fi síti.

  Popis: Útočník se mohl vydávat za přístupový bod Wi-Fi, nabízet ověřování s protokolem LEAP, poškodit hash protokolu MS-CHAPv1 a používat odvozené přihlašovací údaje pro ověření k zamýšlenému přístupovému bodu, i když tento přístupový bod podporoval silnější metody ověřování. Problém byl vyřešen odebráním podpory protokolu LEAP.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax, a Wim Lamotte z Hasseltské univerzity

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník s přístupem k zařízení může mít přístup k citlivým uživatelským údajům z protokolů.

  Popis: Byly protokolovány citlivé uživatelské informace. Problém byl vyřešen protokolováním menšího množství informací.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski ze skupiny OP-Pohjola Group

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočníkovi s vysokými oprávněními v síti se může podařit přesvědčit zařízení o tom, že je aktuální, i když není.

  Popis: Při zpracovávání reakcí na kontrolu aktualizací docházelo k problému s ověřováním. Pro kontroly parametru If-Modified-Since v následných žádostech o aktualizaci se používala zfalšovaná data z hlaviček Last-Modified nastavených na budoucí data. Problém byl vyřešen ověřováním hlavičky Last-Modified.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles ze společnosti DinoSec

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Při zpracovávání souborů PDF docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT spolupracující s programem iSIGHT Partners GVP

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k neočekávanému ukončení aplikace nebo k úniku informací.

  Popis: Při zpracovávání PDF souborů docházelo ke čtení paměti mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT spolupracující s programem iSIGHT Partners GVP

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Aplikace může způsobit neočekávané ukončení systému

  Popis: Ve zpracování argumentů API IOAcceleratorFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování argumentů API IOAcceleratorFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369: Sarah (alias winocm) a Cererdlong z týmu Alibaba Mobile Security

  Záznam přidán 3. února 2020
 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Zařízení se může nečekaně restartovat.

  Popis: V ovladači IntelAccelerator existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením zpracovávání chyb.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang z laboratoře Adlab společnosti Venustech

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit číst ukazatele jídla a pomocí toho obejít ochranu ASLR.

  Popis: Ve zpracování funkce IOHIDFamily existoval problém se čtením mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání vlastností key-mapping součást IOHIDFamily docházelo k přetečení haldy vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Ve zpracovávání vlastností key-mapping součásti IOHIDFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování vlastností key-mapping rozšíření IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: V rozšíření jádra IOHIDFamily docházelo k problému se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang z laboratoře Adlab společnosti Venustech

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit číst neinicializovaná data z paměti jádra.

  Popis: Při zpracovávání funkcí součásti IOKit docházelo k problému s neinicializovaným přístupem k paměti. Problém byl vyřešen lepší inicializací paměti

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání funkcí frameworku IOKit docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování argumentů IOKit API.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit zjistit rozvržení paměti jádra.

  Popis: V rozhraní statistiky sítě existovalo několik problémů s neinicializovanou pamětí, které vedly k odhalení obsahu paměti jádra. Problém byl vyřešen dodatečnou inicializací paměti.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna z týmu Google Security

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Osoba s vysokými oprávněními v síti může způsobovat odepření služby.

  Popis: Při zpracovávání paketů IPv6 docházelo k problému se souběhem. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování stavu uzamčení.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391 : Marc Heuse

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo spustit libovolný kód v jádru.

  Popis: Ve zpracování portů Mach existoval problému s dvojitým uvolněním paměti. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování portů Mach.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo spustit libovolný kód v jádru.

  Popis: Ve funkci rt_setgate docházelo k problému se čtením mimo rozsah. To mohlo vést ke zveřejnění paměti nebo poškození paměti. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Může dojít k obejití některých opatření pro zvýšení zabezpečení jádra.

  Popis: Starší generátor náhodných čísel používaný některými opatřeními pro zvýšení bezpečnosti jádra nebyl kryptograficky bezpečný a některý z jeho výstupů byl vystavený uživatelskému prostoru, což umožňovalo obejít opatření pro zvýšení zabezpečení. Problém byl vyřešen náhradou generátoru náhodných čísel za kryptograficky bezpečný algoritmus a použitím 16bajtového čísla.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt ze společnosti Azimuth Security

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s kořenovými oprávněnými.

  Popis: V knihovně Libnotify existoval problém se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místní uživatel může změnit oprávnění u libovolných souborů.

  Popis: Při změně oprávnění souborů se příkaz syslogd řídil symbolickými odkazy. Problém byl vyřešen vylepšením zpracovávání symbolických odkazů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang a YeongJin Jang ze střediska Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může způsobit ukončení aplikace nebo spuštění libovolného kódu.

  Popis: Ve WebKitu existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny vylepšením správy paměti.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663 : Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-1384 : Apple

  CVE-2014-1385 : Apple

  CVE-2014-1387 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-1388 : Apple

  CVE-2014-1389 : Apple

  CVE-2014-4410 : Eric Seidel z Googlu

  CVE-2014-4411 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-4412 : Apple

  CVE-2014-4413 : Apple

  CVE-2014-4414 : Apple

  CVE-2014-4415 : Apple

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: