Informace o bezpečnostním obsahu Apple TV 7

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah aktualizace Apple TV 7.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

Apple TV 7

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník může získat přihlašovací údaje k Wi-Fi.

  Popis: Útočník se mohl vydávat za přístupový bod Wi-Fi, nabízet ověřování s protokolem LEAP, prolomit hash protokolu MS-CHAPv1 a získané přihlašovací údaje pak použít k ověření k zamýšlenému přístupovému bodu, i když tento přístupový bod podporoval silnější metody ověřování. Problém byl vyřešen odebráním podpory protokolu LEAP.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax, a Wim Lamotte z Hasseltské univezity

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník s přístupem k  zařízení může mít přístup k citlivým uživatelským údajům z protokolů.

  Popis: Do protokolů se zapisovaly citlivé uživatelské údaje. Problém byl vyřešen protokolováním menšího množství informací.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski ze skupiny OP-Pohjola Group

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může zařízení přesvědčit o tom, že je aktuální, i když není.

  Popis: Při zpracovávání reakcí na kontrolu aktualizací docházelo k problému s ověřováním. Pro kontroly parametru If-Modified-Since v následných žádostech o aktualizaci byla použita zfalšovaná data z hlaviček Last-Modified nastavených na budoucí data. Problém byl vyřešen ověřováním hlavičky Last-Modified.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles ze společnosti DinoSec

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Při zpracovávání PDF souborů docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT ve spolupráci s programem iSIGHT Partners GVP

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Otevření škodlivého PDF souboru může vést k neočekávanému ukončení aplikace nebo k úniku informací.

  Popis: Při zpracovávání PDF souborů docházelo ke čtení paměti mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano ze společnosti Binamuse VRT ve spolupráci s programem iSIGHT Partners GVP

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Aplikace může způsobit neočekávané ukončení systému.

  Popis: Ve zpracovávání argumentů API IOAcceleratorFamily docházelo k přístupu přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšeným ověřováním argumentů API IOAcceleratorFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369: Catherine (alias winocm) a Cererdlong z týmu Alibaba Mobile Security Team

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Zařízení se může nečekaně restartovat.

  Popis: V ovladači IntelAccelerator existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen lepším zpracováváním chyb.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang z týmu Adlab společnosti Venustech

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může číst ukazatele jádra, které lze použít k obejití náhodného rozvržení adresního prostoru jádra.

  Popis: Při zpracovávání jedné funkce součástí IOHIDFamily docházelo k problému se čtením mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání vlastností mapování klíčů součástí IOHIDFamily docházelo k přetečení haldy vyrovnávací paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Ve zpracovávání vlastností mapování klíčů součástí IOHIDFamily existoval přístup přes nulový ukazatel. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování vlastností mapování klíčů v součásti IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód s oprávněními k jádru.

  Popis: V rozšíření jádra IOHIDFamily docházelo k problému se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang z týmu Adlab společnosti Venustech

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může číst neinicializovaná data z paměti jádra.

  Popis: Při zpracovávání funkcí součásti IOKit docházelo k problému s neinicializovaným přístupem k paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou inicializací paměti

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracovávání určitých metadatových polí objektů IODataQueue docházelo k problému s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování metadat.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivé aplikace můžou spouštět libovolný kód se systémovými oprávněními.

  Popis: Při zpracování funkcí IOKit docházelo k přetečení celých čísel. Problém byl vyřešen vylepšeným ověřováním argumentů rozhraní API součásti IOKit.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místní uživatel může rozpoznat rozvržení paměti jádra.

  Popis: V rozhraní síťových statistik existovalo několik problémů s neinicializovanou pamětí, které vedly ke zveřejnění obsahu paměti jádra. Problém byl vyřešen dodatečnou inicializací paměti.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna z týmu Google Security

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna z týmu Google Security

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Osoba s vysokými oprávněními v síti může způsobovat odepření služby.

  Popis: Při zpracovávání paketů IPv6 docházelo ke konfliktu časování. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly stavu zamčení.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391 : Marc Heuse

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místní uživatel může způsobit neočekávané ukončení systému nebo spuštění libovolného kódu v jádru.

  Popis: Při zpracovávání portů Mach docházelo k problému s dvojitým uvolněním paměti. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování portů Mach.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místní uživatel může způsobit neočekávané ukončení systému nebo spuštění libovolného kódu v jádru.

  Popis: Ve funkci rt_setgate docházelo k problému se čtením mimo rozsah. To mohlo vést ke zveřejnění nebo poškození paměti. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Může dojít k obejití některých opatření pro zvýšení zabezpečení jádra.

  Popis: Starší generátor náhodných čísel používaný některými opatřeními pro zvýšení bezpečnosti jádra nebyl kryptograficky bezpečný a některé jeho výstupy byly vystaveny uživatelskému prostoru, což umožňovalo obejít bezpečnostní opatření. Problém byl vyřešen náhradou generátoru náhodných čísel za kryptograficky bezpečný algoritmus a použitím 16bajtového seedu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt ze společnosti Azimuth Security

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Škodlivá aplikace může spouštět libovolný kód s kořenovými oprávněnými.

  Popis: V knihovně Libnotify docházelo k problému se zápisem mimo rozsah. Problém byl vyřešen vylepšenou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer z týmu Google Project Zero

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Místní uživatel může změnit oprávnění u libovolných souborů.

  Popis: Při změně oprávnění souborů se příkaz syslogd řídil symbolickými odkazy. Problém byl vyřešen vylepšeným zpracováváním symbolických odkazů.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang a YeongJin Jang ze střediska Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Apple TV

  K dispozici pro: Apple TV 3. generace a novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může způsobit něočekávané ukončení aplikace nebo spuštění libovolného kódu.

  Popis: Ve WebKitu existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny lepší správou paměti.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663 : Atte Kettunen z OUSPG

  CVE-2014-1384 : Apple

  CVE-2014-1385 : Apple

  CVE-2014-1387 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-1388 : Apple

  CVE-2014-1389 : Apple

  CVE-2014-4410 : Eric Seidel z Googlu

  CVE-2014-4411 : Tým Google Chrome Security

  CVE-2014-4412 : Apple

  CVE-2014-4413 : Apple

  CVE-2014-4414 : Apple

  CVE-2014-4415 : Apple

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: