Software Update Server: Klienti v uzavřené síti si můžou aktualizace softwaru najít a instalovat jedině přes příkazový řádek

Klienti v prostředí uzavřených sítí nemusejí v Mac App Storu vidět aktualizace softwaru.

 

Mac App Store ke zobrazování dostupných aktualizací vyžaduje aktivní připojení k internetu. Nachází-li se klient v prostředí uzavřené sítě, může se vám při pokusu o vyhledání aktualizací zobrazit chybová zpráva „Zabezpečené připojení k App Storu nelze ověřit“. Pokud v této zprávě kliknete na Pokračovat, zobrazí se panel Updates (Aktualizace) bez jakýchkoli aktualizací a zpráva „K App Storu se nelze připojit“.

Macům v uzavřené síti můžete aktualizace poskytovat takto:

Datum zveřejnění: