Vypnutí služeb Mailu v OS X Serveru

V OS X Serveru si můžete přizpůsobit, které služby Mailu poběží. Například jestli chcete používat výhradně protokol IMAP, můžete vypnout POP.

Aplikace Server.app 3.1 a novější obsahují globální kontrolu služeb Mail Serveru. Tato kontrola zajišťuje, aby při každém spuštění Mail Serveru běžely všechny služby související s Mail Serverem. Chcete-li si OS X Mail Server nějak přizpůsobit, musíte tuto kontrolu vypnout.

 1. Následujícím terminálovým příkazem vypnete globální kontrolu služeb, která se provádí při každém spuštění Mail Serveru.

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Vyberte služby, které chcete zapnout nebo vypnout. Každou z uvedených služeb je možné zapnout (= yes) nebo vypnout (= no) pomocí terminálového příkazu serveradmin. Ve výchozím nastavení jsou všechny nastavené na „yes“.

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Vypněte Mail Server a počkejte 30 vteřin, aby se úplně vypnul.
 4. Zapněte Mail Server. Provedené změny by se měly projevit.

V případě potřeby můžete tato nastavení vrátit na výchozí hodnoty tím, že všechna nastavíte na „yes“ nebo že nastavení skip_global_service_check změníte na „no“. Až potom Mail Server zastavíte a znovu spustíte, služby nastavené na „yes“ se znovu zapnou.

Datum zveřejnění: