Aplikace Informace o systému na Macu

V aplikaci Informace o systému můžete zobrazit přehled informací o hardwaru a softwaru vašeho Macu a o síťových připojeních.


Informace o systému také poskytují podrobné specifikace a další informace o hardwaru a softwaru Macu, včetně sítí a externích zařízení. V některých verzích OS X se tato aplikace nazývala Informacích o počítači.

 

Výběrem Apple () > O tomto Macu získáte přehled o vašem Macu, včetně modelu, procesoru, paměti, sériového čísla a verze macOS. Podrobnější Informace o systému můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Systémový profil.

Chcete-li otevřít Informace o systému přímo, podržte klávesu Alt a vyberte volbu Apple () > Informace o systému. Informace o systému můžete také najít pomocí Spotlightu nebo je otevřít z podsložky Utility složky Aplikace. 

Informace o systému se otevřou jako zpráva o systému vašeho Macu:

Výběrem položky v levém bočním panelu zobrazíte příslušné podrobnosti. Například oddíl Hardware obsahuje sériové číslo Macu, část Paměť informuje o tom, kolik paměti je instalováno v každém ze slotů a část Software uvádí třeba který spouštěcí disk váš Mac používá. Oddíl Síť a Síťovou utilitu můžete použít ke zjištění dalších informací o vaší síti.

Chcete-li, aby aplikace Informace o systému přečetla sériové číslo nahlas, vyberte Soubor > Přečíst sériové číslo.

Kopii systémového profilu uložíte výběrem volby Soubor > Uložit.

Další informace o Informacích o systému najdete výběrem volby Nápověda > Nápověda pro Informace o systému.

Datum zveřejnění: