Distribuce obsahu vašim uživatelům v rámci programu hromadných nákupů (VPP)

Přečtěte si, jak nasazovat aplikace a knihy zakoupené prostřednictvím programu hromadných nákupů (Volume Purchase Program, VPP).

Když nakoupíte obsah v obchodě VPP pro vaši školu nebo firmu, můžete ho svým uživatelům distribuovat třemi způsoby: přiřazením uživateli,* přiřazením zařízení* nebo pomocí kódů zaplacení.

* Přiřazení uživateli a přiřazení zařízení spadají pod spravovanou distribuci. 

  Spravovaná distribuce
Kódy zaplacení
Přiřazení uživateli Přiřazení zařízení
Požadavky
  • iOS 7 nebo novější
  • OS X Mavericks (verze 10.9) nebo novější
  • iOS 9 nebo novější
  • OS X El Capitan (verze 10.11) nebo novější
--
Distribuce bezplatných aplikac토  
Distribuce placených aplikací
Distribuce bezplatných knih    
Distribuce placených knih  
Pro distribuci se používá řešení pro správu mobilních zařízení (MDM)††.
Pokud jsou aplikace odebrány nebo přiřazeny někomu jinému, organizace zůstává jejich majitelem.  
Pro přístup k aplikacím není nutné Apple ID.    
Obsah je v rámci historie nákupů dostupný napříč více zařízeními.  
Obsah je dostupný prostřednictvím rodinného sdílení    
Koncoví uživatelé můžou provádět a obnovovat nákupy v aplikacích†††  

† Bezplatné aplikace jsou prostřednictvím kódů zaplacení dostupné výhradně pro vlastní aplikace B2B.

†† Některá řešení MDM můžou podporovat jen spravovanou distribuci, jen kódy zaplacení, nebo obojí. Další informace o požadavcích získáte od dodavatele daného řešení. 

††† Nákupy v aplikacích sice nejsou podporovány jako samostatný obsah, který je možné nakoupit a distribuovat v rámci VPP, koncoví uživatelé ale můžou nákupy v aplikacích provádět a obnovovat z aplikací přiřazených přes VPP, pokud dané aplikace nejsou přiřazené zařízení.

Pokud chcete přejít od kódů zaplacení na spravovanou distribuci

Pokud aktuálně používáte kódy zaplacení a chcete přejít na spravovanou distribuci, přečtěte si, jak migrovat na spravovanou distribuci.

Když se vaše nové nákupy v programu VPP neobjevují pro přiřazení v řešení MDM

Tokeny serveru VPP jsou platné jeden kalendářní rok po prvním stažení. Než rok uběhne, je třeba přejít do části Account Summary (Přehled účtu) VPP Storu a získat nový token. Tyto kroky bude také nutné provést, kdykoli změníte heslo.

Když chcete používat spravovanou distribuci, ale nemáte řešení MDM

Apple nabízí nástroje Apple Configurator 2 a Profile Manager.* Můžete vybrat i jakékoli jiné řešení od jiných výrobců v závislosti na požadavcích vaší organizace.

Další informace o správě zařízení najdete v těchto zdrojích:

• Správa zařízení ve školství

• Správa zařízení ve firmách

 

Některé knihy a aplikace nemusí být dostupné v závislosti na zemi nebo oblasti a na tom, zda vývojář tento způsob prodeje umožnil. Podívejte se na dostupnost programu a obsahu.

* Součást macOS Serveru.

Datum zveřejnění: