Informace o bezpečnostním obsahu iTunes 11.2

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah iTunes 11.2.

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí Aktualizace softwaru nebo z webu podpory společnosti Apple.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

iTunes 11.2

 • iTunes

  K dispozici pro: Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP SP 3 nebo novější

  Dopad: Útočník s vysokými oprávněními v síti může získat přihlašovací údaje iTunes.

  Popis: HTTP hlavičky Set-Cookie by byly zpracovány, i kdyby bylo připojení uzavřeno před dokončením řádku hlavičky. Útočník by vynucením ukončení spojení před odesláním bezpečnostních nastavení mohl ze souboru cookie získat bezpečnostní nastavení a pak by mohl získat hodnotu nechráněného souboru cookie. Problém byl vyřešen ignorováním neúplných řádků HTTP hlaviček.

  CVE-ID

  CVE-2014-1296

 • iTunes

  K dispozici pro: Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP SP 3 nebo novější

  Dopad: Zobrazení škodlivého audio nebo videosouboru může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

  Popis: Ve zpracování souborů MP4 v iTunes existoval problém s poškozením paměti. Problém byl vyřešen dodatečnou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2014-8842 : Karl Smith z týmu NCC Group

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: