iBooks: Co je to obor názvů?

Obory názvů si můžete představit jako slovníky.

Obory názvů definují slovníky XML obsahující prvkyatributy, které používáte v textu svých dokumentů EPUB. Každý obor názvů je deklarován pomocí adresy URL a atributu xmlns anebo xmlns:. Například xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

Ve výše uvedené deklaraci značí xmlns: atribut, zatímco xhtml je jeho předpona. Jakmile nějakou předponu definujete, můžete ji používat před každým názvem prvku nebo atributu – a to oddělenou středníkem. Tím se určí XML slovník, na který daný prvek nebo atribut odkazuje. Následující úryvek souboru OPF z archivu EPUB ukazuje používání přípony:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

Kromě standardního oboru názvů OPF obsahuje výše uvedený úryvek i obor názvů Dublin Core (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/“). Tím se v souboru OPF specifikují atributy metadat.
 
Pokud se vám při doručování zobrazí chybová zpráva o nepovoleném prvku nebo atributu, může to znamenat, že použitý prvek se nenachází ve slovnících oborů názvů, které máte v archivu EPUB deklarované. Problém vyřešíte tak, že prvek nebo atribut změníte na některý z povolených.

Datum zveřejnění: