Přidávání alternativního textu k obrázkům v knihách EPUB

Pokud do své knihy ve formátu EPUB zahrnete obrázky, použijte alternativní text, který zajistí jejich zpřístupnění a poskytne smysluplný kontext pro zákazníky používající čtečky obrazovky.

Čtečky obrazovky zákazníkům umožňují poslech textu, včetně alternativního textu, předčítaného nahlas. Když zákazníci používající čtečky obrazovky narazí ve vaší knize na obrázek, alternativní text jim pomůže lépe porozumět, čeho se týká a jaký má v příběhu význam.

Alternativní text je atribut obrazového prvku obsaženého v HTML tagu <img>. Atribut alt umisťujte za atribut src (zdroj obrázku). Text popisující obrázek uzavřete do uvozovek. Zde je příklad:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="dívka se zlatými vlasy před modrou oblohou" />

Dívka před modrou oblohou

Aby byla vaše kniha ve formátu EPUB přístupnější pro všechny uživatele, přidejte atribut alt ke všem obrázkům. Pokud je obrázek pouze dekorativní a nemá žádný obsah nebo význam, můžete použít atribut alt="". Atributy alt nepoužívejte v těchto případech:

  • alt="grafika"
  • alt="nic"
  • alt="obrazek"
  • alt="strana 3"

Další informace o funkcích zpřístupnění na Macu a v iOS.

Datum zveřejnění: