Nastavení zvukových zařízení na iMacu (polovina roku 2014) a novějším

Přečtěte si, jak na iMacu (polovina roku 2014) a novějším nastavit zvuková zařízení. Nástrojem Nastavení audio MIDI můžete vybrat zvuková vstupní a výstupní zařízení, nakonfigurovat výstupní reproduktory, nastavit vzorkovací frekvence a ovládat zvukové úrovně.

Pomocí Nastavení audio MIDI nakonfigurujete zvuková vstupní a výstupní zařízení, která s iMacem používáte, například mikrofony nebo vícekanálová zvuková rozhraní. Nastavení audio MIDI pracuje s mnoha typy zvukových a MIDI zařízení včetně zvukových a digitálních vícekanálových zvukových zařízení zabudovaných v počítači. Funguje se zařízeními připojenými k iMacu přes FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA a PCI.

To, jaké parametry můžete v Nastavení audio MIDI měnit, závisí na konkrétním zvukovém zařízení. Například pokud zařízení podporuje ovládání hlasitosti, nastavíte hlasitost jednotlivých kanálů zvukového výstupního zařízení tímto postupem:

 1. Připojte zvukové zařízení k iMacu. Bude-li třeba, nainstalujte software dodaný se zařízením. Pokyny najdete v dokumentaci ke zvukovým zařízením.
 2. Otevřete Nastavení audio MIDI (najdete ho ve složce Utility uvnitř složky Aplikace).
 3. V seznamu na levé straně okna Zvuková zařízení vyberte zvukové zařízení.
  • Chcete-li toto zařízení používat jako zvukový vstup, v rozevírací nabídce Akce zvolte „Používat toto zařízení pro vstup zvuku“.
  • Chcete-li toto zařízení používat jako zvukový výstup, v rozevírací nabídce Akce zvolte „Používat toto zařízení pro výstup zvuku“. Pokud chcete, aby se přes toto zařízení přehrávaly systémové zvuky, v rozevírací nabídce Akce zvolte „Na tomto zařízení přehrávat výstrahy a zvukové efekty“.
 4. Na pravé straně okna Zvuková zařízení vyberte volby dostupné pro dané zařízení:
  • Výchozí nastavení v nabídce „Časovač“ nechte ve většině případů beze změny.
  • Pokud chcete nastavit prostorové (vícekanálové) konfigurace reproduktorů, klikněte na Konfigurovat reproduktory. Potom vyberte požadovaný typ konfigurace. Další informace najdete v článku Nastavení externích reproduktorů pro stereo nebo prostorový zvuk.
  • Vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku můžete nastavit v nabídkách Formát. Ujistěte se, že se shodují s příslušnými nastaveními použitého zvukového zařízení a že jsou vstupní a výstupní vzorkovací frekvence nastavené na stejnou hodnotu. Například parametry vestavěných reproduktorů iMacu můžou vypadat přibližně takto:

 

Další nastavení

 • Pokud iMac podporuje hardwarový převaděč vzorkovací frekvence, v nabídce Vstup je k dispozici rozevírací nabídka HW převaděč frekvence. Když v této nabídce vyberete Automaticky, hardwarový převaděč vzorkovací frekvence se zapne, pokud příchozí zvukové vzorky budou ve formátu PCM podle mezinárodní normy IEC 60958-3. Jestliže bude vstupní stream zakódovaný, hardwarový převaděč vzorkovací frekvence se vypne. Pokud chcete mít hardwarový převaděč vzorkovací frekvence trvale zapnutý nebo vypnutý, můžete v nabídce zvolit Zapnout nebo Vypnout. 
  Když v nabídce zvolíte Zapnout, nemusí vám fungovat streamování zvuku v jiném formátu než LPCM nebo zakódovaného zvuku, protože takový formát nebude rozpoznán
 • Pokud používané zařízení podporuje softwarové ovládání hlasitosti, modrá barva posuvníků hlasitosti naznačuje, že jsou aktivní. Hlasitost jednotlivých kanálů nastavíte přetahováním posuvníků.
Datum zveřejnění: