OS X Server: Posílání e-mailových pozvánek, oznámení a upozornění, když je vyžadováno předávání přes SMTP

Mnohé služby OS X Serveru můžou posílat e-maily s pozvánkami, oznámeními nebo upozorněními. K těmto službám patří Caching, Certificate, Disk, Firewall, Mail, Network Configuration, Profile Manager, Software Updates a Time Machine.

Pokud váš poskytovatel internetu vyžaduje, abyste k posílání e-mailů používali předávání přes SMTP server, můžete si v OS X Serveru nastavit používání předávacího SMTP serveru určeného operátorem. 

OS X Server obsahuje dva vestavěné SMTP servery: OS X Mail Service a Sendmail. Máte-li nastavenou a zapnutou službu Mail Service, bude OS X používat k posílání e-mailových pozvánek, oznámení a upozornění ji. Jestli ji zapnutou nemáte, použije se místo toho server Sendmail. 

Používáte-li předávání přes SMTP, měli byste do své konfigurace OS X Mail Serveru přidat adresu svého SMTP serveru a přihlašovací údaje (jestli jsou třeba). OS X Mail Service i Sendmail používají stejné konfigurační soubory a nastavení:

 1. Otevřete aplikaci Server.app.
 2. Na panelu Mail vyberte „Relay outgoing mail through ISP“ (Předávat odchozí poštu přes operátora).
  Je-li tato volba už zapnutá, klikněte na tlačítko Edit (Upravit). Zobrazí se okno s výzvou, do kterého můžete zadat podrobnosti o připojení k předávacímu serveru.
 3. Zaškrtněte políčko vedle „Relay outgoing mail through ISP“ (Předávat odchozí poštu přes operátora).
 4. Klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
 5. Zadejte DNS název předávacího serveru nebo jeho IP adresu.

  Potřebujete-li používat vlastní port, můžete určit konkrétní číslo portu. Za IP adresu nebo název hostitele napište středník a za něj číslo portu. Například můžete napsat 17.172.224.47:587 nebo priklad.com:587. Hledání v záznamech směrování pošty (MX) můžete vypnout tím, že zadáte hranaté závorky se svou IP adresou nebo názvem hostitele. Například [17.172.224.47] nebo [priklad.com].
   
 6. Jestli váš předávací server vyžaduje před odesláním pošty ještě ověření, vyberte „Enable SMTP relay authentication“ (Zapnout ověřování při SMTP předávání) a zadejte příslušné uživatelské jméno a heslo. Když tuto možnost zapnete, budou se vaše přihlašovací údaje posílat pod nejsilnější dostupnou metodou ověřování: CRAM-MD5, Digest-MD5 nebo Kerberos.

Službu OS X Mail Service není nutné startovat ani restartovat. Zadaná nastavení se v OS X Serveru automaticky použijí pro Mail Service i Sendmail.

Datum zveřejnění: