OS X Server: Správa plug-inů v Safari pomocí konfiguračních profilů

V Safari 6.1.2 a 7.0.2 můžete pomocí konfiguračních profilů, což je funkce OS X Serveru, spravovat nastavení plug-inů.

Pomocí Profile Manageru v OS X serveru vytvořte datovou část Custom Settings (Vlastní nastavení). Jako název domény předvoleb zadejte „com.apple.Safari“ a podle následujícího postupu přidejte klíč ManagedPlugInPolicies.

Klíč Typ Obsah
ManagedPlugInPolicies Slovník V tomto slovníku se ukládají informace o každém spravovaném plug-inu. Klíč je identifikátor balíku plug-inu a jeho hodnota je slovník s informacemi o plug-inu, jak je popsáno níže.

K běžným identifikátorům balíků plug-inů patří:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Slovník plug-inu
Každý slovník s informacemi o plug-inu obsahuje následující klíče:

Klíč Typ Hodnota
PlugInFirstVisitPolicy Řetězec

Volitelné. Určuje zásady plug-inu při první návštěvě webů, které tento plug-in používají. V závislosti na této zásadě Safari buď povolí spuštění plug-inu, zablokuje jeho spuštění, nebo se uživatele zeptá, zda si plug-in přeje spustit.


Platné hodnoty jsou tyto:

  • PlugInPolicyAsk = Zeptat se
  • PlugInPolicyBlock = Blokovat
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Povolit
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Vždy povolit
PlugInPreventPerSitePolicyChange Logická hodnota Volitelné. Pokud je tento klíč přítomný a nastavený na true, pak uživatel nemůže měnit nastavení plug-inů pro weby určené v klíči PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Logická hodnota Volitelné. Pokud je tento klíč přítomný a nastavený na true, pak plug-in může být při první návštěvě webu spuštěn v nebezpečném režimu. Výchozí hodnota je false.
PlugInHostnamePolicies Pole slovníků Volitelné. V tomto poli se ukládají nastavení jednotlivých webů. Formát slovníku pro každý web je popsán níže.

 

Slovník webu
Slovník každého webu obsahuje následující klíče:

Klíč Typ Hodnota
PlugInHostname Řetězec Název hostitele daného webu.
PlugInPolicy Řetězec Určuje zásady plug-inu používané při návštěvě tohoto webu. Povolené hodnoty jsou stejné jako u klíče PlugInFirstVisitPolicy popsaného výše.
PlugInRunUnsandboxed Logická hodnota Volitelné. Pokud je tento klíč přítomný a nastavený na true, pak plug-in může být spouštěn v nebezpečném režimu. Výchozí hodnota je false.

Další informace

Příklad nastavení plug-inů Safari najdete například v tomto ukázkovém konfiguračním profilu, když se podíváte do jeho zdroje.

Datum zveřejnění: