Informace o aktualizaci OS X Serveru 3.1.1

Tento dokument popisuje změny obsažené v aktualizaci OS X Serveru 3.1.1.

Tento software aktualizuje OS X Server 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 a 3.1 na verzi 3.1.1. Vyžaduje OS X Mavericks 10.9.2 nebo novější.

Postup instalace

OS X Server 3.1.1 si můžete stáhnout z Mac App Storu. Máte-li nainstalovaný OS X Server (Mavericks), aktualizace se zobrazí na kartě Updates (Aktualizace). Nainstalujte ji kliknutím na tlačítko Update (Aktualizovat). Aby nedocházelo k výpadkům služeb, aktualizace OS X Serveru se neinstalují automaticky, a to ani když máte zapnutou automatickou instalaci všech ostatních aktualizací z Mac App Storu.

V průběhu instalace se může zobrazit zpráva „Server app replacement detected“ (Zjištěno nahrazení serverové aplikace). Jde o běžnou součást procesu aktualizace. Všechna nastavení a data serveru zůstanou i po aktualizaci zachována.

Po skončení instalace otevřete aplikaci Server a dokončete nastavení dříve nakonfigurovaných služeb.

Obsažené změny

Server 3.1.1 řeší problém, kvůli kterému mohl Profile Manager po aktualizaci na Server 3.1 přestat reagovat nebo spotřebovávat příliš výkonu procesoru.

Zároveň obsahuje všechna vylepšení obsažená v aktualizaci serveru 3.1.

Datum zveřejnění: