Informace o aktualizaci OS X Serveru 3.1

Tento dokument popisuje změny obsažené v aktualizaci OS X Serveru 3.1.

Tento software aktualizuje OS X Server 3.0, 3.0.1, 3.0.2 a 3.0.3 na verzi 3.1. Vyžaduje OS X Mavericks 10.9.2 nebo novější.

Postup instalace

OS X Server 3.1 si můžete stáhnout z Mac App Storu. Máte-li nainstalovaný OS X Server (Mavericks), aktualizace se zobrazí na kartě Updates (Aktualizace). Nainstalujte ji kliknutím na tlačítko Update (Aktualizovat). Aby nedocházelo k výpadkům služeb, aktualizace OS X Serveru se neinstalují automaticky, a to ani když máte zapnutou automatickou instalaci všech ostatních aktualizací z Mac App Storu.

V průběhu instalace se může zobrazit zpráva „Server app replacement detected“ (Zjištěno nahrazení serverové aplikace). Jde o běžnou součást procesu aktualizace. Všechna nastavení a data serveru zůstanou i po aktualizaci zachována.

Po skončení instalace otevřete aplikaci Server a dokončete nastavení dříve nakonfigurovaných služeb.

Obsažené změny

Server 3.1 zlepšuje celkovou stabilitu OS X Serveru a konkrétně obsahuje následující zlepšení.

Profile Manager

 • Podpora Device Enrollment Programu.
 • Správa zámku aktivace na zařízeních s iOS 7.1, která jsou pod dohledem.
 • Správa nastavení písem, AirPrintu, Wi-Fi hotspotu 2.0 a obrázků na ploše.
 • Lepší škálovatelnost při synchronizaci velkých adresářů.
 • Vylepšená oprávnění pro přístup k portálu My Device (Moje zařízení) a pro registraci zařízení.
 • Uživatelské profily účtů služby Active Directory na počítačích s OS X 10.9.2.
 • Podpora nahrávání přihlašovacích skriptů.
 • Lepší odolnost v situacích, kdy server vzdáleného adresáře přestane být dostupný.

Další služby

 • Služba ukládání do mezipaměti vás teď upozorní, pokud určitý obsah není ve vaší zemi možné ukládat do mezipaměti.
 • Opravuje problém se službou Mail, kvůli kterému se zobrazovala jako aktivní, i když aktivní nebyla.
 • Zlepšuje spolehlivost při upravování událostí Kalendáře, které mají spoustu pozvaných hostů.
Datum zveřejnění: