Informace o Apple Remote Desktop 3.7.2

Tento dokument uvádí informace o aktualizaci Apple Remote Desktop 3.7.2.

Apple Remote Desktop 3.7.2 je aktualizace Remote Desktop. 

Postup aktualizace

Pokud jste si Remote Desktop stáhli z Mac App Storu, bude aktualizace k dispozici na kartě Updates (Aktualizace) v Mac App Storu. Pokud jste si Remote Desktop nainstalovali z disku, bude aktualizace k dispozici jako automatická Aktualizace softwaru nebo ručně ke stažení z webu podpory Apple.

Systémové požadavky

  • Remote Desktop 3.7.2 vyžaduje OS X Lion 10.7.5, Mountain Lion nebo Mavericks.
  • Remote Desktop 3.7.2 vyžaduje Apple Remote Desktop 3.0 nebo novější.
  • OS X Mavericks vyžaduje Remote Desktop 3.7 nebo novější.

Co je nového

Tato aktualizace zlepšuje celkovou stabilitu a spolehlivost aplikace Remote Desktop. Konkrétně obsahuje následující zlepšení.

  • Zlepšuje spolehlivost v sítích s klienty, jejichž IP adresy se často mění.
  • Opravuje problém, kvůli kterému se ve Scanneru zobrazovaly nesprávné IP adresy.
  • Opravuje problém, kvůli kterému se klienti nesprávně hlásili jako Offline nebo Sleeping (V režimu spánku).
  • Mění pořadí, v jakém se v režimu multi-observe (vícenásobného zobrazení) zobrazují jednotlivé obrazovky.
Datum zveřejnění: