Certifikace USB napájecího adaptéru pro iPad

Všechny iPady se dodávají s USB napájecím adaptérem Apple, který je certifikovaný, že splňuje státní bezpečnostní normy v zemích a oblastech, kde je iPad k dispozici.

Mnoho z těchto zemí a oblastí, včetně USA, přijalo normu Safety of Information Technology Equipment, IEC/UL 60950-1. Přečtěte si informace o certifikacích USB napájecích adaptérů pro iPad.

V závislosti na modelu se iPad dodává s 5W, 10W, 12W nebo 18W napájecím adaptérem. Všechny čtyři USB napájecí adaptéry jsou navrženy k používání se zdroji napájení se jmenovitým napětím 100 V AC až 240 V AC při 50 až 60 Hz. Přečtěte si další informace o kompatibilitě USB napájecích adaptérů pro iPad.

5W USB a 18W USB-C napájecí adaptéry Apple typu A (s konstrukcí ploché vidlice) i 10W a 12W USB napájecí adaptéry (s připojenou vidlicí střídavého proudu typu A) rovněž vyhovují normě IEC/UL 60950-1 týkající se používání se zdroji napájení, jež poskytují nominální napětí 115 V AC při 400 Hz.

Datum zveřejnění: