OS X: Manuální přenos dat z jiného Macu

Pokud je váš počítač příliš starý, aby s ním uměl pracovat Průvodce přenosem dat, můžete si data zkopírovat z jednoho počítače do jiného podle pokynů níže.

Průvodce přenosem dat představuje nejjednodušší způsob, jak ze staršího počítače přesunout do nového Macu uživatele, dokumenty, nastavení a další položky. Data lze přesunout z jiného Macu a dokonce i z PC s Windows. Pokud je původní počítač příliš starý a nepodporuje Průvodce přenosem dat, podle kroků v tomto článku ručně zkopírujte své dokumenty do novějšího počítače.

Než začnete

Než začnete soubory kopírovat, proveďte tyto kroky.

Nastavte nový Mac

Pokud jste to ještě neudělali, projděte na novém Macu Průvodcem nastavením. Pak vytvořte uživatelský účet všem uživatelům, které chcete na novém Macu mít. 

Určete, která data zkopírovat

Před samotným kopírováním zvažte, jaký obsah přenést a kde se v novém Macu mají data uložit.

Dokumenty a další data

Obecně je možné přenášet jakékoli dokumenty, hudbu, filmy a další soubory. Soubory jednoduše zkopírujte do stejného umístění v novém Macu. Příklad:

 • Na každém Macu vyhledejte ve složce Uživatelé na nejvyšší úrovni startovacího disku svou domovskou složku. Domovská složka je vždy pojmenována podle daného uživatele a obsahuje jeho dokumenty, filmy, fotky a další data.
 • Dokumenty zkopírujte do složky Dokumenty v nové domovské složce.
 • Složku se soubory iTunes přesuňte z původní domovské složky do nové složky Hudba. Nový Mac by pak měl hudbu při otevření iTunes automaticky rozpoznat.
 • Knihovnu iPhota přesuňte v novém Macu do složky Fotografie. iPhoto by ji mělo při prvním otevření automaticky rozpoznat. Pokud se to nestane, nejprve knihovnu upgradujte.

Aplikace

Některé aplikace vyžadují instalaci pomocných souborů do speciálních umístění. Místo kopírování aplikací z jednoho počítače do druhého postupujte takto:

 • Zkontrolujte, zda není aplikace nainstalovaná. Mnoho aplikací od společnosti Apple (například iPhoto nebo iTunes) najdete v novém Macu už nainstalované.
 • Z nabídky Apple otevřete App Store a přihlaste se ke stejnému účtu, jaký jste používali na starém počítači. Aplikace, které jste si v minulosti zakoupili, můžete znovu stáhnout z panelu Nákupy.
 • Pomocí Aktualizace softwaru vyhledejte aktualizace dostupné pro tyto aplikace. Pro správné fungování některých aplikací v novějších počítačích můžou být aktualizace nezbytné.
 • Znovu stáhněte nebo nainstalujte aplikace jiných výrobců podle pokynů jejich vývojáře. 

Kopírování souborů

Soubory můžete ze starého počítače do nového přesunout několika způsoby:

Pomocí externího disku

 

Mají-li oba počítače připojení USB nebo FireWire, můžete důležité soubory zkopírovat na externí disk, který následně použijete k přenosu.

 1. Externí disk připojte ke starému Macu.
 2. Vyhledejte externí disk ve Finderu. Pokud ho nevidíte, zvolte Otevřít > Počítač. Zobrazí se seznam všech jednotek připojených k tomuto Macu.
 3. Všechny soubory, které chcete zkopírovat, přetáhněte ve Finderu na externí disk.
 4. Po dokončení kopírování disk vysuňte a odpojte od starého Macu.
 5. Pak externí disk připojte k novému Macu.
 6. Vyhledejte disk ve Finderu.
 7. Přetáhněte soubory z externího disku do domovské složky nebo jiného umístění na novém Macu.

Pomocí diskového režimu

Jsou-li na obou počítačích porty FireWire nebo Thunderbolt, můžete pomocí diskového režimu připojit jeden z počítačů jako externí disk. Možná k tomu budete potřebovat další kabeláž, například adaptér Thunderbolt/FireWire – záleží, jak starý je původní Mac.

 1. Restartujte starý počítač a podržte klávesu T. Jakmile se na obrazovce objeví logo FireWire, můžete klávesu uvolnit.
 2. Pomocí kabelu FireWire a případných adaptérů propojte porty FireWire obou počítačů.

Jste-li na novém počítači přihlášeni, měl by se nyní ve Finderu zobrazit spouštěcí disk starého počítače. Zkopírujte soubory ze starého počítače na nový Mac podle pokynů v části „Pomocí externího disku“. 

Pomocí sdílení souborů

Pokud jsou oba počítače připojeny k jedné síti, můžete položky zkopírovat pomocí funkce Sdílení souborů.

Nejprve Macy přes Wi-Fi nebo Ethernet připojte ke stejné síti. Nemáte-li přístup k větší síti, můžete počítače jednoduše propojit ethernetovým kabelem. V případě, že počítač nemá ethernetové připojení, můžete použít adaptér USB/Ethernet nebo Thunderbolt/Ethernet.

Pak na jednom z počítačů zapněte sdílení souborů.

 1. Otevřete Předvolby systému.
 2. Zvolte Sdílení.
 3. Do pole Název počítače zadejte název daného počítače.
 4. Vyberte (zaškrtněte) možnost Sdílení souborů. 

Na druhém Macu propojte počítače tímto postupem:

 1. V Docku klikněte na ikonu Finderu.
 2. Zvolte Otevřít > Připojit k serveru.
 3. Klikněte na tlačítko Procházet.
 4. V okně, které se zobrazí, vyhledejte druhý počítač. Dvakrát na ikonu tohoto počítače klikněte.
 5. Jste-li vyzváni, zadejte uživatelské jméno a heslo uživatele, jehož soubory chcete zkopírovat.

Teď můžete soubory tohoto uživatele zkopírovat z jednoho počítače do druhého. Opakujte tyto kroky pro všechny uživatele.

Po dokončení

Pokud už starý Mac nebudete používat, zvažte po zkopírování všech souborů deautorizaci iTunes. Další informace najdete v článku Co dělat předtím, než prodáte nebo darujete svůj Mac.

Datum zveřejnění: