Mac Pro (konec roku 2013): Demontáž a instalace flashového úložiště

Mac Pro (konec roku 2013) může být vybaven až 1TB interním flashovým úložištěm na sběrnici PCIe. Tento článek obsahuje pokyny pro demontáž a instalaci flashového úložiště.

Mac Pro (konec roku 2013) má jeden slot pro flashové úložiště přístupný uživatelům, který podporuje kapacity flashového úložiště 256 GB, 512 GB nebo 1 TB.

Před demontáží flashové paměti proveďte zálohu dat. Je také nutné použít kompatibilní flashové úložné zařízení.

Část 1: Sejměte kryt

 1. Než Mac Pro otevřete, vypněte ho příkazem Vypnout v nabídce Apple ().
 2. Pokud je počítač horký, přibližně 5–10 minut počkejte, než vychladne.
 3. Dotkněte se kovového krytu na vnější straně Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu.
  Důležité: Statickou elektřinu vždy vybijte předtím, než se budete dotýkat vnitřních součástek a instalovat do Macu Pro komponenty. Abyste předešli nahromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud nedokončíte instalaci flashového úložného zařízení a nenasunete znovu na počítač kryt.
 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí šňůru. Flashové úložiště neinstalujte, když je Mac Pro připojený k přívodu elektřiny.
 5. Přesunutím západky krytu doprava kryt odjistěte.

  macpro_unlatch_housing

 6. Poté zvedněte kryt přímo nahoru, sejměte ho z počítače a opatrně ho dejte na stranu.

  macro_remove_housing

Část 2: Demontujte stávající flashovou paměť

 1. Flashové úložné zařízení (A) je připevněno ke grafické kartě šroubem Torx T8.

  macpro_remove_screw

 2. Šroubovákem T8 vyšroubujte šroub, kterým je flashové úložné zařízení připevněno ke grafické kartě. Šroubovák nesmí přijít do kontaktu s ostatními částmi grafické karty. Mohlo by dojít k poškození.
 3. Uložte šroub Torx T8 na bezpečné místo. Budete ho potřebovat k instalaci nového flashového úložiště.
 4. Jednou rukou opatrně chytněte flashové úložiště za strany a vysunutím přímo nahoru ho vysuňte z konektoru flashového úložiště na spodní části zařízení.
 5. Po vysunutí z konektoru flashového úložiště odtáhněte flashové úložné zařízení od grafické karty a uložte ho do ochranného antistatického sáčku.

  macpro_removal

 6. Dokud flashové úložné zařízení není zcela vysunuto z konektoru flashového úložiště, NEODTAHUJTE ho od grafické karty.

  macpro_removal_don't

Část 3: Instalace flashové paměti

 1. Před vrácením flashového úložiště pečlivě zkontrolujte konektor. Flashové úložiště obsahuje tenký slot se zářezem. Tento slot se zapojuje do konektoru flashového úložiště a zabraňuje nesprávné instalaci.
 2. Natočte flashové úložiště tak, aby zapadlo do konektoru flashového úložiště.
 3. Držte flashové úložiště rovnoběžně s grafickou kartou a zasuňte kontakty flashového úložiště do konektoru flashového úložiště na grafické kartě.
 4. Jemně ho zatlačte dolů, aby pevně drželo. Flashové úložiště do správné polohy nezatlačujte násilím. Pokud máte pocit, že flashové úložiště na místo nepasuje, ověřte, zda používáte kompatibilní zařízení a zda je zářez na flashovém úložném zařízení správně orientován, aby bylo zařízení možné zapojit do konektoru flashového úložiště na grafické kartě.

  -macpro_install_flash

 5. Jakmile je flashové úložné zařízení na místě, opatrně ho upevněte šroubem T8, který jste odstranili v předchozích krocích. Šroubovák nesmí přijít do kontaktu s ostatními částmi grafické karty. Mohlo by dojít k poškození.

  macpro_install_screw

Část 4: Vraťte zpět kryt počítače

 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli nějaké desky s tištěnými obvody.
 2. Aby byl kryt plně usazený, může být nutné ho opatrně zatlačit směrem dolů.

  macpro_replace_housing

 3. Jakmile je kryt plně usazený, přesuňte západku krytu doleva a zajistěte ho.

  macpro_latch_enclosure

 4. Pokud západku krytu nelze přesunout zcela doleva, zkontrolujte, zda je kryt řádně nainstalovaný a plně nasazený, a poté to zkuste znovu.
 5. Nyní můžete připojit napájecí šňůru, displej a ostatní periférie.
 6. Pokud jednotka není dosud naformátována souborovým systémem nebo neobsahuje spustitelný operační systém, spusťte stisknutím a podržením tlačítek Command, Alt a R režim zotavení z internetu. Po spuštění můžete jednotku naformátovat a nainstalovat OS X nebo můžete obnovit data ze zálohy Time Machine (pokud máte nějakou k dispozici).
Datum zveřejnění: