OS X: Aktualizace Mailu pro Mavericks

Aktualizace Mailu pro Mavericks je doporučena všem uživatelům OS X Mavericks.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

O aktualizaci

Aktualizace Mailu pro Mavericks přináší obecná zlepšení stability a lepší kompatibilitu s Gmailem. Mezi změny patří tyto:

  • Opravuje problém, který uživatelům s vlastními nastaveními Gmailu bránil v mazání, přesouvání a archivování zpráv.
  • Řeší problém, kvůli kterému se někdy zobrazoval nesprávný počet nepřečtených zpráv.
  • Obsahuje další opravy, které vylepšují kompatibilitu a stabilitu Mailu.

Instalace aktualizace

  • Před instalací doporučujeme počítač zazálohovat. Můžete to udělat pomocí Time Machine.
  • Pokud jste nainstalovali úpravy systémového softwaru od jiných společností nebo jste operační systém jinak upravili, může dojít k neočekávaným výsledkům.
  • Nejnovější software Apple včetně této aktualizace vyhledáte v Mac App Storu kliknutím na nabídku Apple () > Aktualizace softwaru.
    Mohou se zobrazit i další dostupné aktualizace softwaru pro váš počítač, které byste si měli nainstalovat. Vezměte v úvahu, že velikost aktualizace se může při instalaci pomocí Aktualizace softwaru v různých počítačích lišit. Některé aktualizace je nutné instalovat dříve než jiné. Spouštějte Aktualizaci softwaru opakovaně, dokud se neobjeví zpráva Žádné aktualizace.
  • Po zahájení aktualizace systému instalaci nepřerušujte.

Můžete si taky stáhnout ruční instalátor aktualizace. Tato možnost je užitečná, když potřebujete aktualizovat několik počítačů, ale chcete aktualizaci stáhnout jen jednou. Ruční instalátory jsou dostupné na webu Apple s produkty ke stažení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: