Přechod z uplatnitelných kódů na spravovanou distribuci

Organizace, které se účastní programů Apple Business Manager nebo Apple School Manager, si můžou pro každou transakci vybrat mezi dvěma různými způsoby distribuce: spravovaná distribuce, nebo uplatnitelné kódy.

Při spravované distribuci si vlastnictví a kontrolu nad aplikacemi zakoupenými prostřednictvím aplikací a knih ponechávají samotné organizace. Vaše organizace může aplikace přiřadit buď uživatelům, nebo zařízením s iOS, a to pomocí některého řešení pro správu mobilních zařízení (MDM) nebo Apple Configuratoru. Stejně tak je možné aplikace podle potřeby odebírat a přiřazovat někomu jinému. Organizace mohou přes řešení MDM přiřazovat i knihy, ty ale zůstanou ve vlastnictví uživatelů.

Druhá možnost je taková, že vaše organizace může pomocí uplatnitelných kódů převést vlastnictví aplikací nebo knih na konkrétní uživatelský účet iTunes.

Přechod z uplatnitelných kódů na spravovanou distribuci

Pokud jste nakoupili obsahové kódy, můžete požádat o jejich převedení, aby je bylo možné použít ve spravované distribuci. Musí to ale být zatím neuplatněné kódy.

Zakoupené obsahové kódy, které už byly uplatněny jednotlivými uživateli, převést nepůjdou.

Pokud se rozhodnete k přechodu, budete muset přenést všechny dříve zakoupené kódy, protože po přechodu na spravovanou distribuci budou všechny neuplatněné kódy deaktivovány. Pokud má vaše organizace v oběhu neuplatněné kódy, možná je budete chtít napřed uplatnit. Upozorněte uživatele, že kódy brzy přestanou platit, nebo odložte přenos, dokud je všechny neuplatníte.

Přechod z obsahových kódů na spravovanou distribuci je trvalý a nevratný.

Systémové požadavky

Pro spravovanou distribuci je vyžadováno některé řešení pro správu mobilních zařízení (MDM). Než požádáte o migraci, přesvědčte se, že používáte řešení MDM a že toto řešení je propojené s vaším účtem aplikací a knih. Apple Business Essentials podporuje spravovanou distribuci uživatelům nebo do zařízení. Apple Configurator pro Mac podporuje spravovanou distribuci do zařízení. V případě jiných řešení MDM se poraďte s jejich dodavatelem.

Žádost o přechod

Pokud jste zvážili požadavky a rozhodli se, že chcete všechny předchozí nákupy v rámci svého účtu převést z obsahových kódů na spravovanou distribuci, odešlete žádost pomocí online formuláře požadavku na podporu pro firmy nebo školství. V nabídce Other (Další) vyberte Tell us about your issue (Řekněte nám, s čím vám můžeme pomoci).

Datum zveřejnění: