Přechod z kódů zaplacení na spravovanou distribuci v Programu hromadných nákupů

Organizace, které se účastní programu hromadných nákupů (Volume Purchase Program, VPP), si můžou pro každou VPP transakci vybrat ze dvou způsobů distribuce: spravovaná distribuce, nebo kódy zaplacení.

Při spravované distribuci si vlastnictví a kontrolu nad aplikacemi zakoupenými v programu VPP ponechávají samotné organizace. Vaše organizace může aplikace přiřadit uživatelům, respektive zařízením s iOS 9, pomocí nějakého řešení správy mobilních zařízení (MDM) nebo nástroje Apple Configurator 2. Stejně tak můžete aplikace podle potřeby odebírat a přiřazovat někomu jinému. Organizace můžou přes MDM přiřazovat i knihy, ale jejich vlastnictví vždy připadne uživatelům.

Druhá možnost je taková, že vaše organizace může pomocí kódů zaplacení převést vlastnictví aplikací nebo knih na konkrétní uživatelský účet iTunes.

Přechod z kódů zaplacení na spravovanou distribuci

Pokud jste si v programu VPP nakoupili kódy zaplacení, můžete požádat o jejich převedení, aby je bylo možné použít ve spravované distribuci. Musí to ale být zatím neuplatněné kódy nebo kódy uplatněné v nástroji Apple Configurator 1.x.

Zakoupené kódy zaplacení, které už byly uplatněny jednotlivými uživateli, převést nepůjdou.

Při rozhodování o tom, jestli má organizace přejít z kódů zaplacení na spravovanou distribuci, zvažte následující:

  • Než požádáte o přenos, ujistěte se, že chcete všechny své neuplatněné kódy a kódy uplatněné v nástroji Apple Configurator 1.x převést na spravovanou distribuci. Pokud se rozhodnete k přechodu, budete muset přenést všechny dříve zakoupené kódy, protože po přechodu na spravovanou distribuci budou všechny neuplatněné kódy deaktivovány. Pokud má vaše organizace v oběhu neuplatněné kódy, možná je budete chtít napřed uplatnit. Upozorněte uživatele, že kódy brzy přestanou platit, nebo odložte přenos, dokud je všechny neuplatníte.
  • Pokud používáte nástroj Apple Configurator se zařízeními, o která se dělí více uživatelů, měli byste tato zařízení ještě před převedením kódů zaplacení upgradovat na iOS 9 a Apple Configurator 2. Díky tomu pak budete moci přiřadit spravované licence přímo zařízením.

Přechod z kódů zaplacení na spravovanou distribuci je trvalý a nevratný.

Systémové požadavky

  • Spravovaná distribuce vyžaduje Správu mobilních zařízení (MDM). Než požádáte o migraci, přesvědčte se, že používáte řešení MDM a že toto řešení je propojené s vaším účtem VPP. Profile Manager v OS X Serveru podporuje spravovanou distribuci jednotlivým uživatelům nebo zařízením. Apple Configurator 2 podporuje spravovanou distribuci do zařízení. O jiných řešeních MDM se informujte u vašeho poskytovatele MDM.
  • Spravovaná distribuce vyžaduje iOS 7 nebo novější a OS X Mavericks 10.9 nebo novější.
  • Přiřazování aplikací jednotlivým zařízením vyžaduje iOS 9 nebo OS X El Capitan.

Žádost o přechod

Pokud jste zvážili požadavky a rozhodli se, že chcete všechny předchozí nákupy v rámci svého účtu VPP převést z kódů zaplacení na spravovanou distribuci, odešlete žádost pomocí online formuláře požadavku na podporu pro firmy nebo školy. Nahoře ve formuláři vyberte v nabídce možnost „Migrate redemption codes to managed distribution“ (Převést kódy zaplacení na spravovanou distribuci).

Další informace

Další informace o správě mobilních zařízení, přiřazování aplikací zařízením, nástroji Apple Configurator 2OS X Serveru.

Další informace o programu VPP pro školyfirmy.

Datum zveřejnění: