GarageBand: Informace o aktualizaci GarageBandu pro Mac 10.0

Tento článek uvádí informace o aktualizaci GarageBandu pro Mac 10.0.

Chcete-li aktualizovat na GarageBand pro Mac 10.0, nainstalujte si ho z Mac App Storu. Jde o novou aplikaci, která nebude uvedena na kartě Updates (Aktualizace).

Stávající zvuky a smyčky nebudou přepsány. Předchozí verze GarageBandu budou umístěny do podsložky (nazvané podle verze aplikace) ve složce Aplikace. Například verze GarageBand 6.0.5 bude umístěna do stejnojmenné složky. Kdybyste chtěli znovu nainstalovat GarageBand pro Mac 10.0 nebo GarageBand 6.0.5, najdete je v Mac App Storu na kartě Purchases (Zakoupené).

Datum zveřejnění: