O bezpečnostním obsahu Safari 5.1.10

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Safari 5.1.10.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nerozebírá ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřeny a nejsou k dispozici potřebné opravy nebo aktualizace. Podrobnější informace o zabezpečení produktů Apple najdete na webové stránce Zabezpečení produktů Apple.

Informace o klíči PGP zabezpečení produktů Apple najdete v článku Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, jako odkazy na další informace o bezpečnostních chybách se používají identifikátory CVE ID.

Informace o dalších bezpečnostních aktualizacích najdete v článku Bezpečnostní aktualizace Apple.

 • JavaScriptCore

  K dispozici pro: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Dopad: Návštěva škodlivého webu mohla vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke svévolnému spuštění kódu.

  Popis: V JavaScriptCore v metodě JSArray::sort() existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny dodatečnou kontrolou rozsahu.

  CVE-ID

  CVE-2012-3748 : Joost Pol a Daan Keuper ze společnosti Certified Secure spolupracující s iniciativou Zero Day společnosti HP TippingPoint

  CVE-2013-0997 : Vitaliy Toropov spolupracující s iniciativou Zero Day společnosti HP TippingPoint

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: