Informace o doplňcích, rozšířeních a plug-inech iCloudu pro prohlížeče ve Windows

K používání některých funkcí iCloudu ve Windows si nejspíš budete muset nainstalovat do prohlížeče některé doplňky, rozšíření nebo plug-iny. 

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Doplněk Záložky na iCloudu pro Firefox

Doplněk Záložky na iCloudu pro Firefox

Pomoci iCloudu pro Windows můžete své záložky Firefoxu udržovat aktuální na všech svých zařízeních.

Zapnutí Záložek na iCloudu a instalace doplňku Záložky na iCloudu

 1. Ujistěte se, že vaše PC a prohlížeč splňují systémové požadavky iCloudu.
 2. Zavřete Firefox a potom si stáhněte a nainstalujte iCloud pro Windows.
 3. Otevřete iCloud pro Windows.
 4. Vyberte Záložky > Volby.
 5. Vyberte Firefox > OK > Použít.
 6. Kliknutím na Sloučit nasdílejte své záložky z PC do iCloudu.
 7. Klikněte na Stáhnout. Otevře se stránka obchodu s doplňkem Záložky na iCloudu.
 8. Vyberte Přidat do Firefoxu > Instalovat nyní. Ve Správci doplňků se teď bude zobrazovat, že Záložky na iCloudu jsou zapnuté.

Pokud si Firefox nainstalujete až po iCloudu pro Windows, neuvidíte ho v seznamu Volby, dokud iCloud pro Windows nezavřete a znovu neotevřete. 

Vypnutí Záložek na iCloudu ve Firefoxu

Ještě než začnete, vytvořte si kopie svých záložek, abyste o ně nepřišli.

 1. Zavřete Firefox. 
 2. Otevřete iCloud pro Windows.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Záložky a klikněte na OK. Pokud Záložky na iCloudu používáte ve více prohlížečích, klikněte vedle možnosti Záložky na tlačítko Volby, zrušte označení políčka Firefox a klikněte na OK.
 4. Klikněte na Použít > Odstranit. Otevře se Správce doplňků Firefoxu.
  • Kliknutím na Zakázat dočasně vypnete aktualizování Záložek na iCloudu ve Firefoxu.
  • Kliknutím na Odebrat smažete tento doplněk a vypnete tím aktualizování Záložek na iCloudu ve Firefoxu. Budete-li později chtít automatické aktualizace znovu zapnout, budete si muset doplněk nainstalovat znovu.

Co když s vypnutým doplňkem Záložky na iCloudu smažete v prohlížeči nějaké záložky a potom se rozhodnete automatické aktualizace znovu zapnout:

 • Pokud doplněk zapnete přímo ve Firefoxu, smazané záložky se smažou i z vašich ostatních zařízení, na kterých používáte Záložky na iCloudu.
 • Pokud doplněk zapnete přes iCloud pro Windows, smazané záložky se z vašich ostatních zařízení nesmažou, a naopak se do Firefoxu z vašich ostatních zařízení přidají chybějící záložky.

Rozšíření Záložky na iCloudu pro Google Chrome

Rozšíření Záložky na iCloudu pro Google Chrome

Pomoci iCloudu pro Windows můžete své záložky Google Chromu udržovat aktuální na všech svých zařízeních.

Zapnutí Záložek na iCloudu a instalace rozšíření Záložky na iCloudu

 1. Ujistěte se, že vaše PC a prohlížeč splňují systémové požadavky iCloudu.
 2. Zavřete Chrome a potom si stáhněte a nainstalujte iCloud pro Windows.
 3. Otevřete iCloud pro Windows.
 4. Vyberte Záložky > Volby.
 5. Vyberte Chrome > OK > Použít.
 6. Kliknutím na Sloučit nasdílejte své záložky z PC do iCloudu.
 7. Klikněte na Stáhnout. Otevře se stránka internetového obchodu Chrome s rozšířením Záložky na iCloudu.
 8. Vyberte Přidat do Chromu > Přidat. V internetovém obchodě Chrome se teď bude zobrazovat, že Záložky na iCloudu jsou přidané.

Pokud si Chrome nainstalujete až po iCloudu pro Windows, neuvidíte ho v seznamu Volby, dokud iCloud pro Windows nezavřete a znovu neotevřete.

Vypnutí Záložek na iCloudu v Chromu

Ještě než začnete, vytvořte si kopie svých záložek, abyste nepřišli o důležité informace.

 1. Zavřete Chrome.
 2. Otevřete iCloud pro Windows.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Záložky a klikněte na OK. Pokud Záložky na iCloudu používáte ve více prohlížečích, klikněte vedle možnosti Záložky na tlačítko Volby, zrušte označení políčka Chrome a klikněte na OK.
 4. Klikněte na Použít > Odstranit. Otevře se Chrome a v něm panel s rozšířeními.
  • Když zrušíte zaškrtnutí políčka Aktivní vedle Záložek na iCloudu, dočasně tím vypnete aktualizování Záložek na iCloudu v Chromu.
  • Kliknutím na ikonu popelnice toto rozšíření smažete a vypnete tím aktualizování Záložek na iCloudu v Chromu. Budete-li později chtít automatické aktualizace znovu zapnout, budete si muset rozšíření nainstalovat znovu.

Co když s vypnutým rozšířením Záložky na iCloudu smažete v prohlížeči nějaké záložky a potom se rozhodnete automatické aktualizace znovu zapnout:

 • Pokud rozšíření zapnete přímo v Chromu, smazané záložky se smažou i z vašich ostatních zařízení, na kterých používáte Záložky na iCloudu.
 • Pokud rozšíření zapnete přes iCloud pro Windows, smazané záložky se z vašich ostatních zařízení nesmažou, a naopak se do Chromu z vašich ostatních zařízení přidají chybějící záložky.

Plug-in iCloud Web App pro Internet Explorer

Pokud web iCloud.com používáte v Internet Exploreru 9, nejspíš si budete muset nainstalovat plug-in iCloud Web App:

Tento web vyžaduje instalaci doplňku iCloud Web App od vydavatele Apple, Inc.

Pokud si tento plug-in nenainstalujete, budete iCloud.com moct používat, avšak bez těchto funkcí:

 • Přidání či úprava fotky kontaktu
 • Přidání či úprava fotky vašeho účtu
 • Vkládání příloh do rozepsaných e-mailů přetažením do okna prohlížeče
 • Možnost přidávat při vytváření události přílohy tím, že je přetáhnete do okna prohlížeče
 • Ukládání dokumentů do aplikací iWork pro iCloud přetažením do okna prohlížeče
 • Přidávání obrázků do dokumentů v aplikacích iWork pro iCloud

Pokud upgradujete na nejnovější verzi Internet Exploreru, nebudete tento plug-in muset instalovat. Internet Explorer 9 nepodporuje přetahování více než jedné přílohy najednou (jinými slovy umožňuje nahrávat soubory jen po jednom). Přílohy proto při psaní e-mailů, vytváření události nebo nahrávání souborů na web iCloud.com přidávejte jednu po druhé.

Do aplikace Pages na webu iCloud.com můžete přetáhnout tyto typy souborů:

 • Microsoft Word (.doc nebo .docx)
 • Textové soubory (TXT)

Do aplikace Numbers na webu iCloud.com můžete přetáhnout tyto typy souborů:

 • Numbers
 • Microsoft Excel (.xls nebo .xlsx)
 • Soubory CSV (.csv)
 • Textové soubory (TXT)

Do aplikace Keynote na webu iCloud.com můžete přetáhnout tyto typy souborů:

 • Keynote
 • Microsoft PowerPoint (.ppt nebo .pptx)

Další informace o doplňcích ActiveX a zabezpečení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: